Strona 230

Tom IV

świętych dusz czyśćcowych, tym którzy w jakimkolwiek czasie, miejscu czy języku, na cześć św. swojego Anioła Stróża odmówią, dla uproszenia stałej opieki, „Aniele Boży”, itd. Tym zaś, którzy rankiem i wieczorem odmawiać będą tę modlitwę w ciągu całego roku, przyznaje odpust zupełny w uroczystość świętych Aniołów Stróżów, gdy w dniu tym, po spowiedzi i Komunii św. , pomodlą się w jego intencji. Innym wreszcie Brewe z 20 września 1896 wydanym motu proprio tenże papież, potwierdzając powyższe, dodaje jeszcze odpust zupełny in articulo mortis tym, którzy za życia mieli zwyczaj odmawiania wspomnianej wyżej modlitwy „Aniele Boży”, itd.

8. Jego Świątobliwość nasz Pan Pius VII reskryptem z 2 maja 1800 r. osobom, które odmówią akt strzelisty „Niech będzie pełniona, wychwalana i na wieki wynoszona najsłuszniejsza, najwyższa i najmilsza wola Boża we wszystkim”, przyznaje odpust studniowy za każdy raz, a ofiarować go można za wiernych żyjących, czy wiernych zmarłych. Tym, którzy akt powyższy odmówią przynajmniej raz dziennie przez nieprzerwany miesiąc przyznaje odpust zupełny, nadający się do ofiarowania, jak wyżej, za dusze w czyśćcu raz na miesiąc w dowolnym dniu, w którym po spowiedzi i Komunii św., pomodlą się o wywyższenie świętej Matki Kościoła, itd. Tym zaś, którzy mieli zwyczaj odmawiania tego aktu w ciągu swego życia – odpust zupełny in articulo mortis. – Odpusty wyszczególnione w tym nr 8 przyznane zostały na okres lat dwudziestu, i nie ulegają zawieszeniu nawet w Roku Jubileuszowym.

Uwagi

Gdyby te reguły miały być stosowane w Związku dziewczynek, to prócz innych niezbędnych dostosowań, uwzględnić należy następujące:

1. Abstrahując od kierownika, którym ma być jeden z najbardziej przykładnych kapłanów, wszystkie inne osoby, roztaczające opiekę, mają być tej samej płci.[692]

2. Jako główną, Szczególną Opiekunkę dziewczynek, ustala się św. Różę z Viterbo[693].

[692] Następują (przekreślone) słowa: „Po obraniu go(!) jako Opiekuna”

[693] Św. Róża, często w pismach Pallottiego wspominana, zmarła w roku 1251, kanonizowana w 1726.