Strona 23

Tom IV

10. [OFIAROWANIE][54]

Przedwieczny Ojcze, w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian ofiarujemy Ci teraz i zawsze Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na darowanie grzechów naszych i całego świata, na potrzeby Kościoła św. i całego świata i wyrażamy podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim udzielił już wszelkich łask wychodzących na większą chwałę Twoją i na wyższe uświęcenie dusz naszych i wszystkich [bliźnich] i jak gdybyś nam i wszystkim przyznał już raj, bez przechodzenia przez czyściec; a wszystko to dla wszelkich możliwych celów, jakie podobają się Tobie.

11. [INTENCJA][55]

Przedwieczny Ojcze, w jedności z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi, pragnę, bym w przeszłości ofiarował i od całej wieczności po całą wieczność ofiarowywał w każdej chwili nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś nawrócił już cały świat.

12. [ŻYCIE ZAKONNE][56]

Boże mój, jestem niegodny daru powołania, profesji i dyscypliny zakonnej, ale Ty użyczasz mi tego wszystkiego ze swego miłosierdzia przez zasługi Jezusa, Maryi, Aniołów i Świętych; i ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś mi wszystkiego tego już udzielił.

13. [AKT ULEGŁOŚCI WOLI BOŻEJ][57]

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi według nieskończonego miłosierdzia Twego, przez nieskończone zasługi P.N.J. Ch. oraz przez zasługi i wstawiennictwo Błog. D[ziewicy] M[aryi], wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych.

[54] Luźna kartka dwustronna, bez daty.

[55] Podobnie jak wyżej, przyp. 54

[56] Dwie kartki dolepione do większej, bez daty.

[57] Jak wyżej, przyp. 56.