Strona 229

Tom IV

konfraterniom, milicjom i pobożnym miejscom (Odpusty te zostały uznane za autentyczne przez św. Kongregację Odpustów dnia 20 sierpnia 1917 roku).

4. Papież Pius VI[688] dekretem św. Kongr. Odpustów Urbis et Orbis z 5 kwietnia 1786 przyznaje po wieczne czasy studniowy odpust każdego dnia, a w każdą niedzielę roku odpust siedmiu lat i siedmiu kwadragen wszystkim wiernym chrześcijanom, którzy z religijnego motywu dla zadośćuczynienia w jakiejś mierze za naruszenia czci Najśw. Maryi, Matki Bożej i Świętych, oraz dla ich obrony i szerzenia ich kultu odmówią „’Witaj Królowo” wraz z V. „Dozwól mi, o Panno” itd. oraz „Błogosławiony Bóg w Swoich Świętych”, a wieczorem „Pod Twoją obronę”, itd. ze wspomnianymi wersetami.

Każdemu odmawiającemu codziennie te modlitwy przyznaje się po wieczne czasy odpust zupełny do uzyskania dwa razy w miesiącu, tj. w dwie dowolnie wybrane niedziele, w które, po spowiedzi i Komunii św. pomodli się w intencji papieża. Co więcej, pod wzmiankowanymi warunkami przyznaje odpust zupełny we wszystkie święta Najśw. Maryi Panny i w uroczystość Wszystkich Świętych. Przyznaje wreszcie odpust zupełny in artuculo mortis wszystkim, którzy odmawiając w swym życiu wspomniane modlitwy, wyspowiadają się wtedy i przyjmą Komunię św. lub przynajmniej będą w stanie skruszonego serca.

5. Jego Świątobliwość nasz Pan Pius VII[689] za pośrednictwem J. Em. Kardynała Della Somaglii[690] swojego Wikariusza Generalnego przyznaje odpust jednego roku wszystkim wiernym za każdym razem, gdy odmówią akty uwielbienia czci najgodniejszego Imienia Bożego „Niech będzie Bóg uwielbiony” (por nr 2) tak, jak to podano w reskrypcie z 23 lipca 1801.

6. Śp. papież Sykstus V[691] w swej bulli Reddituri z 11 lipca 1587 przyznaje odpust dwustu dni każdemu odmawiającemu pobożnie litanię do Matki Bożej. Potwierdzili ten odpust inni papieże, w szczególności Benedykt XIII dekretem św. Kongr. Odpustów z 12 stycznia 1728 roku.

7. Śp. papież Pius VI Brewe wydanym molu proprio 2 października 1795 przyznaje odpust studniowy, przekazany na rzecz

[688] 1775- 1799.

[689] Barnaba Gregorio Chiaramonti (1740- 1823) benedyktyn, papież od 1800 r.

[690] Giuglio Maria Della Somaglia (1744- 1830), kard. od 1795, Wikariusz Gen. od 1795- 1818.

[691] Wyraz chyba poprawiany.