Strona 228

Tom IV

Reddituri z 11 lipca 1587 roku przez śp. Sykstusa V,[684] a później potwierdzone przez Benedykta XIII dekretem św. Kongregacji Odpustów z 12 stycznia 1728 roku.

3. Członkowie i członkinie (bractwa) Różańca św, odmawiający trzecią jego część, oprócz wielu innych odpustów (Sum. Indul. S. Rosarii, r. 3, nr l, 2, 4, 5, i 9) po wyrażeniu skruchy i po spowiedzi – sześćdziesiąt tysięcy lat [??] i tyleż kwadragen (r. 3, nr 3); a jeśli dokonają tego w brackim kościele – dodatkowych pięćdziesiąt lat odpustu (r. 3., nr 7) .

Jeśli odmówią cały różaniec, mogą pozyskać wszystkie święte odpusty przyznane tym, co w krajach hiszpańskich odmówią koronkę ku czci Błogosławionej Dziewicy, między którymi znajduje się i odpust zupełny (r. 3, nr 11).

Gdy odmawiać go będą przez tydzień, to prócz wspomnianych odpustów, uzyskają dwa lata odpustu za każdą trzecią jego część (r. 3, nr 8), i jeszcze siedem lat i siedem kwadragen (ib., nr 10). Ponadto: Jeśli skruszeni wyspowiadają się lub podejmą postanowienia spowiedzi – dziesięć lat i dziesięć kwadragen (ib. nr 6) -wreszcie odpust zupełny, do uzyskania raz w życiu z decyzji spowiednika, oraz jeden raz in periculo (r. 3, nr 2).

Każdy jednak wierny, nawet nie wpisany do świętego Różańca, gdy go omówi w całości lub trzecią jego część, może uzyskać za każde Ojcze nasz i za każde Zdrowaś sto dni odpustu. Jeżeli przez rok co dzień odmawiać będzie przynajmniej trzecią część, to po spowiedzi i Komunii św. może w jakimś dowolnym dniu uzyskać odpust zupełny, byle koronki były poświęcone przez oo. dominikanów (Benedykt XIII, kwiecień 1726 Santctissimus). To są właśnie odpusty przyznane koronkom św. Brigidy[685], jak to zaznaczone w Summarium tychże odpustów, w Bullarium Klemensa XI[686], 4 grudnia 1714.

Uwaga. Benedykt XIII[687] w Bulli z 26 maja 1727 przyznał wszystkie odpusty, darowania win i odpuszczenia pokut tym osobom, które odwiedzą jeden z kościołów dominikańskich; odpusty, jakie zostały przyznane przez jego poprzedników, a także przyznane zostały któremukolwiek zakonowi czy kościołowi Kleryków i Kanoników Regularnych tak żebraczych, jak innych, związkom,

[684] Sykstus V, 1585- 1590; Benedykt, 1724- 1730.

[685] Zmarła w roku 1373.

[686] Klemens XI, 1700- 1721.

[687] 1724- 1730.