Strona 227

Tom IV

Odpusty[682]

Śp. papież Benedykt XIV[683] każdemu, kto oprawiać będzie pobożnie każdego dnia półgodzinną lub przynajmniej 15-minutową modlitwę myślną, przyznaje bullą z 16 grudnia 1746 po wieczne czasy raz w miesiącu odpust zupełny z odpuszczeniem wszystkich grzechów, do uzyskania w dniu, w którym wierny po spowiedzi i Komunii św. pomodli się do Boga o zgodę między chrześcijańskimi panującymi; a ten odpust ofiarować można za święte dusze czyśćcowe.

Udziela też odpustu zupełnego, do ofiarowania za oczyszczające się dusze, wraz z odpuszczeniem wszystkich grzechów tym osobom, które publicznie czy prywatnie pouczać będą lub często przyzwyczajać się do odprawiania modlitwy myślnej; uzyskać go można w dniu, w którym po spowiedzi i Komunii św. pomodlą się, jak wyżej, o zgodę między chrześcijańskimi władcami.

Przyznaje też odpust siedmiu dni i siedmiu kwadragen za każdym razem, gdy ktoś skruszony, po przyjęciu Komunii św. będzie pouczał lub dawał się pouczać, publicznie czy prywatnie, o sposobie odprawiania modlitwy myślnej.

2. Przy pobożnym pozdrawianiu się wzajemnym w jakimkolwiek języku słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, albo „Laudetur Jezus Christus”, z odpowiedzią „Zawsze niech będzie chwalony”, względnie „In saecula. Amen”, ma się do dyspozycji za każdym razem odpust studniowy. Dalej, przy pobożnym wezwaniu Najśw. Imion Jezusa i Maryi, za każdym razem zyskuje się odpust dwudziestu pięciu dni. Dla tych zaś, którzy w życiu praktykować będą pobożny zwyczaj pozdrawiania się i odpowiadania, jak wyżej, albo częstego wzywania Najśw. Imion Jezusa i Maryi, [dostępny] jest odpust zupełny in articulo mortis, gdy wierni nie mogąc ustami, przynajmniej sercem skruszonym wzywać będą tych świętych Imion.

Wszystkie wreszcie wspomniane odpusty przyznaje się kaznodziejom i zachęcającym czy powodującym u wiernych chrześcijan stosowanie pozdrowień w sposób podany, i wzywanie Najśw. Imion Jezusa i Maryi. Odpusty te zostały przyznane wszystkim bullą

[682] O całym tym przedmiocie, zob. Enchiridion Indulgentiarum (El), Rzym- Watykan 1968.

[683]1740- 1758.