Strona 226

Tom IV

4. A gdy chodzi o grę w bocce (kręgle), zabrania się unosić je zbyt wysoko czy rzucać zbyt gwałtownie dla odebrania rzutu innym; to zaś może być dopuszczone jedynie za zgodą asystenta.

5. Przypomina się chłopcom, że gra podejmowana dla chwały Bożej stanowi zasługę, i że Bóg widzi nas zawsze (zasada ta przez asystentów będzie powtarzana często).

8 (!) Bez zezwolenia asystenta nikt nie może się oddalać ani z alejki, a z Dziesiątki.

9. Dla zakończenia gry będzie dany dwukrotny znak dzwonkiem. Za pierwszym razem chłopcy zaprzestaną gry i ustawią się w Dziesiątki; za drugim -jeśli przed grą nie była odprawiona medytacja, chłopcy dla jej odprawienia udadzą się na wyznaczone miejsce, i będzie się wykonywało wszystko, co napisano w uwadze nr 2. W przeciwnym wypadku odmówią:

Dziękujemy Ci Wszechmogący Boże za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który[680] żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Uwielbienie Najśw. Imienia Bożego (znajduje się pod n. 2, tu str. 222[681]

Zdrowaś, trzy razy, i tyleż aktów strzelistych „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie Błogosławionej Panny Maryi.

Wraz ze swoim Boskim Dzieciątkiem niech nas błogosławi Panna Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – zawsze niech będzie chwalony (albo). Laudetur Jezus Christus – In saecula. Amen.

Nota. Starać się, by przy końcu każdej czynności i przy każdym spotkaniu pozdrawiać się w porę słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, odpowiadając: „Zawsze niech będzie chwalony, (lub) „Laudetur Jezus Chrystus”, z odpowiedzią: „In saecula. Amen”.

10. Wreszcie, z budującą skromnością (a tak postępować będą i kaznodzieje!?) udadzą się w uporządkowanym szeregu dla nawiedzenia Najśw. Sakramentu, Błogosławionej Dziewicy Maryi, itd., do budzącego większą pobożność odpowiedniego, mniej niebezpiecznego kościoła. Należy wreszcie dołożyć starań, by chłopców nie rozsyłać samych, lecz by towarzyszyć im aż do poszczególnych mieszkań.

[680] Chodzi tu o najczęściej używaną formułę dziękczynienia. „Który żyjesz, w oryginale napisano z małej litery „który żyjesz…”

[681] „Niech będzie Bóg uwielbiony” itd.