Strona 225

Tom IV

Módlmy się[679]

Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic Swoich odpuszczenia wszystkich grzechów: niech przez pobożne modły nasze dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. – Po czym następuje:

Akt strzelisty:

„Niech się dzieje, niech będzie chwalona i na wieki wywyższona najsłuszniejsza, najwyższa i najmilsza wola Boża we wszystkim”.

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – zawsze niech będzie chwalony (albo) – Laudetur Jezus Christus – In saecula. Amen.

Po wykonaniu tego, jedna Dziesiątka za drugą pod wodzą właściwych asystentów, udaje się z całą skromnością na grę na wyznaczonym miejscu.

Uwaga. Jeśli gra odbywa się w ogrodzie, lub w innej jakiejś zamkniętej przestrzeni (a należy się starać, by miejsce zabawy było nie tylko zamknięte ale i nie zamieszkałe) ma być widoczny dla wszystkich obraz świętego Opiekuna grającej w danej alejce Dziesiątki, a wyraźnymi głoskami na kartoniku mają być wypisane następujące maksymy:

Bóg nas widzi!

Wieczność!

które widnieć mają i tam, gdzie się odprawia medytację przed -czy po rozgrywce.

1(!). Zabrania się wszelkich gier wychodzących na szkodę duchową.

2. Nigdy nie zezwoli się na to, by chłopcy bawili się tylko we dwójkę – ma ich być przynajmniej czterech; kiedy jednak chodzi o grę, która może być prowadzona tylko we dwójkę, niech przy niej będzie dwu innych kolegów, a kiedy grają raz jeden raz drugi naprzemian, będzie się taką grę uważało za dzieloną na dwie partie, każda po dwóch chłopców.

3. Bezwzględnie zabrania się grać o jakikolwiek, najmniejszy nawet profit (choć byłoby wielce pobudzające gdyby dwaj najlepsi zwycięzcy otrzymywali nagrodę na publicznym zebraniu.

[679] Modlitwa mszalna z liturgii 2 listopada.