Strona 22

Tom IV

Akt strzelisty

Ojcze Przedwieczny, przez zasługi[51] Jezusa Chrystusa poślij pracowników do żniwa na Twej mistycznej roli.

8. [PROŚBA O PRACOWNIKÓW EWANGELICZNYCH][52]

Panie mój, Jezu Chryste, który dla odkupienia świata stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej i który powiedziałeś do Apostołów i uczniów, że wiele jest dusz do zbawienia, ale robotników mało, proś zatem mojego (!) Ojca niebieskiego, aby przysłał pracowników w jedności z tą intencją, z jaką Ty dla zbawienia dusz błagałeś na ziemi Twego Boskiego Ojca. Racz użyczyć nam łaski, byśmy mogli prosić i być wysłuchani przez miłosierdzie Boże, przez Twe zasługi i przez wstawiennictwo Najśw. Twej Matki Maryi, Aniołów i Świętych.

9. [POBOŻNA INTENCJA I OFIAROWANIE][53]Pobożna intencja i ofiarowanie

Pragnę, o Boże mój, bym w przeszłości wykonał i od całej wieczności po całą wieczność wykonywał w każdym nieskończenie małym momencie tyle aktów miłości Bożej i wszelkich cnót i bym spełniał tyle dobrych uczynków, na ile z nich zasługujesz; wszystko zaś z taką miłością, na jaką zasługujesz. Wszystko to – dla dobrych celów, jakie podobają się Tobie. I dla tychże celów ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa; i ofiaruję Ci to również na podziękowanie, jak gdybyś mnie i wszystkim udzielał teraz i zawsze wszystkich darów na Twoją chwałę i na zbawienie dusz wieczne wszystkich ludzi, oraz jak gdybyś na już [dał] raj bez przechodzenia przez czyściec.

Módl się i proś o modlitwę, zawsze ile możesz, za mnie i za moich żywych i zmarłych, oraz za wszystkich i za wszystkie dzieła miłości i gorliwości.

[51] Pierwotnie było „Przez Najśw. Krew”.

[52] Dwie karteczki bez daty.

[53] Cztery karteczki dolepione do większej karty: bez daty.