Strona 214

Tom IV

ulegnie zepsuciu właśnie w dniu, w którym pozostawi się go jego tylko woli.

4. Abstrahując od wyjątkowej sytuacji, uznanej przez moderatora za wystarczającą do dopuszczenia wyjątku, nie można do Związku przyjmować chłopców, którzy nie ukończyli dwunastego roku życia. Za niezbędny wymóg przyjęcia ustala się też obyczaje bez skazy.

5. Każdy chłopiec należący do Związku będzie musiał: 1 -mo uczestniczyć w oratorium porannym i w popołudniowych lekcjach nauki; 2-do, przystępować często[650] do sakramentów świętych; 3-tio, codziennie odprawić w domu lub poza domem medytacje, czytanie duchowe, wziąć udział we Mszy św., a w różnych okresach roku odprawić nowennę do Ducha Świętego, i wszystkie nowenny do Najśw. Dziewicy oraz czcić Jej miesiąc maj, a także odprawić nowennę do św. Józefa, przeczystego Oblubieńca N.M.P. i Patrona dobrej śmierci, i do św. Jana Chrzciciela, św. Aniołów Stróżów, św. Alojzego Gonzagi, św. Patrona własnego i wszystkich Świętych (których uroczystość, jak wiadomo, obchodzi się l listopada) i innych jeszcze według uznania moderatora. Ponieważ zaś ustalono, że każdy Dziesiątek obiera sobie za Opiekuna jakiegoś Świętego, chłopcy z każdego Dziesiątka odprawiają jeszcze nowennę do takiego Opiekuna.

Z takimi zaś nowennami i praktykami pobożności (o których, gdy czas nadejdzie, winni być przez moderatora lub asystenta uprzedzeni), chłopcy postarają się o „kwiateczki” na każdy dzień. Napisane na kartce bez podpisu, będą przynoszone na zebranie w dniu czczonego Świętego, a w maju, w każdą niedzielę zbierze się je z całego tygodnia. Niektóre z nich będą czytane ku wspólnemu zbudowaniu chłopców[651]. W uroczystość zaś Ducha Świętego i w główne święta Matki Bożej spali się je w czasie uroczystego zebrania przy pobożnych pochwalnych śpiewach; przed spaleniem jednak w dniu Zielonych Świątek rozbrzmiewać będzie: „ Przybądź Duchu Stworzycielu” z właściwą modlitwą, a w święta Matki Bożej nastąpi poświęcenie serc. Będzie przy tym na przemian odmawiana następująca formuła:

[650] „często” – dod. późn.

[651] „chłopców” – dod. późn.