Strona 213

Tom IV

owoce, bo ja na gałązki te zlewam obficie niebiańską ową rosę, która zbierającym przynosi owoc dający radość. Naprzód, więc synu! Oto winnica – ten, czy inny kościół, dla którego ustanowiłem cię kapłanem; oto i delikatne pędy! A są nimi nie tylko te pacholęta, które – jak mówisz – obdarowane zostały błogosławieństwem słodyczy (Ps 20,4), ale i te, które zbaczają przez czas jakiś z prostej ścieżyny mej Ewangelii, lecz oświeceni przeze mnie w poznaniu, i poruszeni w woli, przyszli potem do stóp moich skruszeni, wracając znów na ścieżki mego uświęcenia.

Chłopców tych, o synu, zlecam twej opiece, by wspomagani przeze mnie i przez ciebie strzeżeni, stawali się ogrodem rozkoszy pełnym – miejscem uprawiania cnót świętych, i tak byli przedmiotem moich upodobań.

Wszakże pamiętaj, że dla rzetelnego strzeżenia tych dusz, tak wielce przeze mnie kochanych, iż dla nich oddałem swe życie na krzyżu, trzeba byś pełen był mojego ducha, który jest duchem gorliwości, pokory, spokoju, duchem najdoskonalszej miłości i najwyższej doskonałości. Takiego ducha nabyć możesz przez usuwanie się na osobność i przez modlitwę. Dlatego częściej niż raz w ciągu dnia unikaj przestawania z ludźmi. Usuwaj się na osobność, by modlić się do mego Niebieskiego Ojca a będę intymniej przemawiał do twego serca, i spłynie na ciebie mój duch w obfitości.

Łaska P.N. Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen (Ga6,18).

Zasady, jakich w Związku chłopięcym należy przestrzegać:

1. Powołuje się Związek do życia pod wzniosłym wezwaniem Najśw. Sakramentu, Niepokalanego poczęcia Maryi Matki Miłosierdzia, Jej Oblubieńca św. Józefa, i św. Alojzego Gonzagi[649].

2. Moderatorem Związku będzie jeden z gorliwych duszpasterzy; klerycy zaś w dostatecznej liczbie, a w braku ich – dobrzy ludzie świeccy będą asystentami Dziesiątków, więcej czy mniej licznych w zależności od tego, czy asystentów będzie mniej lub więcej; każdy jednak poszczególny Dziesiątek składać się będzie z dziesięciu conajmniej chłopców.

3. Będą się oni schodzić razem we wszystkie święta i ferie szkolne, również jesienne, choćby niewielu tylko było uczniów. Może się bowiem przytrafić, że serce chłopca pod wpływem złych kolegów

[649] Zmarł w roku 1591.