Strona 211

Tom IV

Reguły[644]

8…popełnione w tej dziedzinie, którą w nauce się omawiało.

9. Gorliwy duchowny, zanim przejdzie do wyjaśniania nowego przedmiotu, będzie się zawsze starał powtórzyć króciutko i jasno to, co wyłożył w poprzedniej nauce.

10. W trakcie przeprowadzania tych nauk trzeba zwrócić uwagę na pouczenie tych wiernych o nabożeństwie, i o odpustach (związanych z kultem) Najśw. Serca Jezusa i Maryi, Najdroższej Krwi P.N. Jezusa Chrystusa i świętego Różańca Błogosławionej Dziewicy Maryi. Również na to, że do takich [form] przyjmowani będą w dniu Komunii św. przez pracowników ewangelicznych Związku św. Galii, jako że[645] postanowili oni dokonywać wpisu wiernych, i wszystkim z nich dawać pamiątki. Oto one:

1-mo: książeczka wpisu do (Bractwa) Najśw. Serca Jezusa. 2-do: wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego w związku z nabożeństwem do Najdroższej Krwi P.N. Jezusa Chrystusa. 3-tio: obrazek Serca Maryi. 4-to: koronkę poświęconą przez W.O. dominikanów. W oznaczonym miejscu książeczki wpisowej i na odwrocie świętego obrazka wypisze się imię i nazwisko zrzeszonego, dzień, miesiąc i rok jego przyjęcia; a na obrazku Najśw. Maryi Panny zaznaczy się prócz tego, że wpisany został do św. Różańca, w tym celu, by sam to odczytując, czy gdy mu ktoś inny odczyta, mógł sobie o tym zawsze przypominać.

Uwaga: Gorliwy duchowny zaznaczy w czasie nauki, że do uzyskania świętych odpustów przy odmawianiu Różańca świętego, wymaga się między innymi, by koronka była poświęcona przez dominikanina. Może w niej jeszcze zaznaczyć, że koronka ubogacona takim błogosławieństwem, a co ważniejsze, jeszcze błogosławieństwem papieskim, będzie im wręczana w dniu Komunii św.

11. Co do świętych odpustów związanych z niektórymi z zaleconych modlitw do odmawiania przed i po nauce, niech postara nie tylko pouczyć ich o nich, ale i zachęcić wiernych do ich odmawiania w jakimkolwiek czasie, szczególnie, gdy są razem w rodzinie. Pan bowiem lubuje się bardzo, gdy widzi gromadzące się rodziny w celu wielbienia i błogosławienia Boskiego Jego majestatu.

[644] Choć inicjały te i „Reguły” nie zostały skreślone, nie mają one nic wspólnego z kontynuowanym tekstem „ (uchybienia) popełnione w tej dziedzinie”, itd.

[645] „jako że” – dod. późniejszy, zam. poprzedniego „giecche”, które nie zostało jednak skreślone.