Strona 21

Tom IV

[I ofiaruję to] na podziękowanie, jak gdybyś mnie i wszystkim udzielił w czasie minionym i udzielał nadal wszelkich owych łask, przywilejów i darów, jakich udzieliłbyś w przeszłości i nadal udzielałbyś wszystkim, gdyby u wszystkich było to samo powołanie, usposobienie i odpowiadanie [na łaski] jakie były u Jezusa Chrystusa; jak gdybyś już doprowadził skutecznie do urzeczywistnienia w całości i we wszystkich ludziach tych zamierzeń nieskończonej Twojej miłości i nieskończonego Twego miłosierdzia we wszystkich Twych dziełach stwarzania, podtrzymywania[45], odkupienia i doprowadzenia do chwały zgodnie z Twym upodobaniem; jak gdybyś przemienił już wszystkich w Siebie – Ojca, Syna i Ducha Świętego; jak gdybyś wszystkich wzmocnił już swą nieskończoną mocą, oświecił wszystkich swą nieskończoną mądrością, uświęcił wszystkich swą nieskończoną miłością; i jak gdybyś przemienił wszystkich w nieskończone swe atrybuty.

7. [MODLITWA NA UPROSZENIE EWANGELICZNYCH PRACOWNIKÓW][46]

Przedwieczny Boże, Ojcze! Powiedział to Boski Twój Syn, posłany przez Ciebie dla odkupienia rodzaju ludzkiego, że wiele jest ludzi potrzebujących skierowania ku drogom do nieba, mało zaś pracowników. Toteż poleciłeś nam się modlić, byś jako Pan żniwa na mistyczną swą rolę posłał ewangelicznych pracowników pełnych ducha Twej Boskiej miłości[47]. Racz zatem posłać ich przez nieskończone Twe miłosierdzie[48], przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych[49]. Wysłuchaj nas, albowiem zgodnie z nakazem Chrystusa[50] uciekamy się zawsze do Ciebie: aby jak najprędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

[45] „podtrzymywania” – dod. późn.

[46] To 2- stronicowe pismo, bez daty, otrzymało nagłówek od Orlandiego.

[47] Pierwotnie było: „z tego Ducha, którego biorą od Ciebie i od Boskiego Twojego Syna” zamiast obecnego tekstu.

[48] „przez nieskończone miłosierdzie” – dod. późn.

[49] Zamiast „przez wstawiennictwo Najśw… i Świętych” było pierwotnie: „aby jak najprędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz”.

[50] Przekreślone pierwotne dwie wersje: l) „Wysłuchaj nas bo uciekliśmy się do Ciebie zgodnie”; 2) „ Wysłuchaj nas, bo uciekamy się do Ciebie”.