Strona 201

Tom IV

z mocy ciemności (por Kol 1,13) nasze dusze, i spraw, abyśmy w słabościach naszych i wzdychaniach byli zawsze Twą laską chronieni. Przez Chrystusa Pana naszego .

Kantorzy dopowiadają: Amen, podobnie jak przy dalszych modlitwach.

Módlmy się

Prosimy Cię, Panie, racz naszemu poznaniu udzielić mądrości, i na drodze wędrowania naszego obdarzyć nas bronią sprawiedliwości; racz miłosiernie i łaskawie spojrzeć na pokutujących i wyznających swe niegodziwości, abyśmy przez zniszczenie naszych grzechów przez Twe wybaczenie i po zapomnieniu występków, mogli tak usprawiedliwieni zasłużyć na uczestnictwo w wyniesieniu Świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się

Nie karz nas, Panie, w swym gniewie, nie karć we wzrastającej swej zapalczywości (Ps 6,2) i nie skazuj na wieki wraz z odrzuconymi; wiemy, jak wielka jest nasza wina, i prosimy o jej darowanie. Przygniata nas wspomnienie grzechów i zaniepokojenie serca, nie ma zdrowia w naszym ciele (Ps 37,4). Nie porzucaj nas Panie, Boże nasz (Ps 37,22) i nie pozbawiaj swej łaski (Koh 7,19), lecz pospiesz z pomocą, Sprawco naszego zbawienia (Ps 37,23), błogosławiony na wieki, Panie Jezu Chryste (por. Rz 1,25). Amen.

Módlmy się

Zgładź, Panie, nieprawości nasze[610] według wielkiego miłosierdzia Twego; obmyj nas i oczyść ponad biel śnieżną z grzechów naszych, przez które czyniliśmy zło przed Tobą. Nie gardź sercem skruszonym i uniżonym, lecz we wnętrzu naszym odnów w nas świętego Ducha Twego, przez którego moglibyśmy rozgłaszać Twoją chwałę, abyśmy prawym i pierwotnym duchem wzmocnieni zasłużyli na dojście do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się

Łaskawy Zbawco, otwórz nam łono Twojej dobroci i dziedzictwo niebieskie z winy naszej stracone, niech przez pokutę pozyskamy

[610] Cala ta modlitwa nosi wyraźne cechy treści Ps. 50, „ Zmiłuj się…”