Strona 20

Tom IV

Ojcze Przedwieczny, choć jestem najbardziej niegodny, i więcej jeszcze[38], choć niegodność moja mierzyć się może jedynie nieskończoną Twą doskonałością, i choć przed Tobą tylekroć byłem istotą obrzydliwą, ilekroć grzeszyłem i nie odpowiadałem na Twe łaski oraz nie korzystałem z Twych dobrodziejstw wszelkiego rodzaju i stopnia, to jednak patrząc na nieskończone Twoje miłosierdzie, w jedności z całą Wspólnotą Niebian, ze świętymi duszami w czyśćcu, z całym Kościołem Jezusa Chrystusa, z wszystkimi stworzeniami byłymi, obecnymi, przyszłymi i możliwymi -a wszystkimi mnożonymi w nieskończoność w każdym najmniejszym momencie od całej wieczności i przez całą wieczność w liczbie, świętości i zasłudze, – a przede wszystkim w jedności z Jezusem i Niepokalaną Maryją – ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, Jego najświętsze życie, Jego udręki ducha[39], Jego mękę agonię i śmierć, Jego nieskończone zasługi oraz przeszłe, obecne i przyszłe zasługi Kościoła.

Wszystko zaś to – co wyobrażam sobie jako uwielokrotnione bez granic w każdym nieskończenie małym momencie od całej wieczności po całą wieczność – [ofiaruję] na odpuszczenie grzechów naszych i całego świata, na natychmiastowe wyzwolenie wszystkich dusz czyśćcowych obecnych i przyszłych[40] i na podziękowanie, jak gdybyś z obecnych[41] wszystkie już wyzwolił i jak gdybyś przyrzekł, że na skutek tej daniny, wyzwolisz wszystkie natychmiast aż do końca świata[42].

[I ofiaruję to] na wszelkie cele, jakie podobają się Tobie, na zaradzenie wszelkiemu złu czasu przeszłego całego świata[43] i na udaremnienie wszelkiego zła przyszłego, na wynagrodzenie za każde poniechanie dobra wszelkiego przeze mnie i przez wszystkie stworzenia oraz dla pełnego urzeczywistnienia we mnie i we wszystkich doskonałego życia J.Chr., by wieść życie doskonałej i wieczystej ofiary, doskonałego i wieczystego ukrzyżowania, by wieść życie miłości Bożej i wszelkich cnót, oraz by żyć i umrzeć pod działaniem gwałtownej miłości i wszystkich cnót [praktykowanych] w stopniu najwyższym[44].

[38] Od „i więcej jeszcze… rodzaju i stopnia” – dod. późn.

[39] „Jego udręki ducha… agonia i śmierć” – dod. późn.

[40] „Obecnych i przyszłych” — dod. późn.

[41] „z obecnych” – dod. późn.

[42] „jak gdybyś przyrzekł… do końca świata” – dod. późn.

[43] „całego świata” – dod. późn.

[44] Od „na udaremnienie… w stopniu najwyższym” – dod. późn.