Strona 197

Tom IV

Ojca. Bo Ojciec większy jest niźli ja. I teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, byście, gdy się stanie, uwierzyli. Już o wielu rzeczach wam mówić nie będę . Nadchodzi bowiem książę tego świata, lecz nie ma on nic we mnie. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca, i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię (J 14,23-31).

Chwała Tobie, Chryste!

Subdiakon podchodzi z ewangeliarzem do kapłana; ten całuje[592] księgę, a diakon go okadza.

Wszyscy klękają, a podczas gdy kapłan z asystą kładzie się i leży na stopniach ołtarza, śpiewa się litanię do Wszystkich Świętych aż do Ojcze nasz, itd.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją,

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie (Ps 101,2).

V. Pan z wami,

R. I z duchem Twoim.

Módlmy się[593]

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe, i pociechą jego zawsze się radować.

Boże, Tyś zesłał Ducha Świętego na swoich Apostołów; spełnij pobożne prośby swego ludu, i racz obdarzyć pokojem tych, którym dałeś łaskę wiary i pokoju.

Prosimy Cię, Panie, niechaj zstąpi na nas moc Ducha Świętego, aby oczyścić miłościwie nasze serca i strzec nas od wszelkich przeciwności.

Panie, niech Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i doprowadzi je do wszelkiej prawdy, jak to obiecał Twój Syn.

Wszechmogący, wieczny Boże, który tak ukształtowałeś ciało i duszę chwalebnej Maryi Dziewicy i Matki[594], by mogła się stać godnym mieszkaniem Twego Syna, spraw to, prosimy, byśmy ciesząc się Jej wspomnieniem, za dobrotliwym jej wstawiennictwem, wolni byli od napierającego zła i od śmierci wiecznej. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

[592] W miejsce pierwotnego: „…kapłana, a kapłan całuje”.

[593] Są to cztery modlitwy z oktawy Zielonych Świątek poprzedniej liturgii.

[594] To jedna z najpopularniej szych modlitw maryjnych.