Strona 196

Tom IV

i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i ziem egipskich, leżących koło Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi też i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszeliśmy ich modlących się w naszych językach o wielkich sprawach Bożych. – R. Bogu niech będą dzięki. Subdiakon przyklęka w środku przed ołtarzem, po czym wraca do kapłana, a przyklękając całuje jego dłoń i otrzymuje od niego błogosławieństwo.

Kantorzy śpiewają:

Alleluja, Alleluja! Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone, i odnowisz oblicze ziemi, Alleluja (tu się przyklęka). Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości[589].

Śpiewa się hymn: Przybądź Duchu Stworzycielu, itd.[590]

Po hymnie kapłan czyta Ewangelię, a po przyniesieniu jej przez diakona na ołtarz, wsypuje kadzidło do trybularza. Diakon, klęcząc przed ołtarzem, mówi: Oczyść serce me, a biorąc z ołtarza ewangeliarz i klękając na wyższym stopniu ołtarza, prosi kapłana o błogosławieństwo. Po ucałowaniu jego ręki, śpiewa Ewangelię, jak zawsze na dole.

V. Pan z wami,

R. I z duchem twoim.

+ Dalszy ciąg Ewangelii według [św.] Jana.

W owym czasie rzekł Jezus do uczniów swoich: Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej, i Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i przebywać u niego będziemy. Kto mnie nie miłuje, nauki mojej nie przestrzega. A nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale Tego, który mnie posłał[591], Ojca. To wam powiedziałem, wśród was przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie jako daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, żem ja wam powiedział: odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, zaiste radowalibyście się, że idę do

[589] Zob. liturgię z urocz. Zielonych Świąt, i Ps 103,30.

[590] Jest to hymn z końca IX wieku.

[591] „tego, który mnie posiał” – było w oryginale.