Strona 193

Tom IV

Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby[582] uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali (Dz 2,2). Alleluja, Alleluja. Wszyscy śpiewają[583]

Psalm 47

Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały

w mieście Boga naszego.

Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze,

radością jest całej ziemi;

Góra Syjon, kraniec północy,

jest miastem wielkiego Króla.

Bóg w jego zamkach

okazuje się obroną.

Oto bowiem złączyli się królowie

i razem natarli.

Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,

zmieszali się i uciekli.

Drżenie ich tam chwyciło,

jak bóle kobietę, gdy rodzi, j

ak wówczas, kiedy wiatr wschodni

druzgoce okręty z Tarszisz.

Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli

W Mieście Jahwe Zastępów

w mieście Boga naszego:

Bóg je umacnia na wieki.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość

we wnętrzu Twojej świątyni.

Jak Imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja

sięga po krańce ziemi.

Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Niech się weseli Góra Syjon,

niech się radują córki Judy

z powodu Twoich wyroków.

Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego baszty.

[582] „Jakby” – dod. późn.

[583] Wszyscy śpiewają” – na marginesie.