Strona 190

Tom IV

Odpowiedź tę napisał na moim liście, jaki mu przesłałam, a ja, nie chcąc, by się dostała w obce ręce, przepisałam jego odpowiedź, a potem pismo spaliłam[575].

[575] Na 2. str. karty znajduje się pięć nieczytelnych wierszy, gdyż cała ta strona zalepiona inną kartką dla wzmocnienia.