Strona 19

Tom IV

6. [„MODLITWY, INTENCJE I OFIAROWANIE”][36]

Modlitwy, intencje i ofiarowanie

Wszechmocny i miłosierny Jezu, zniwecz całe me życie i spraw, aby życie moje stało się Twoim życiem, niekończącą się kontemplacją i wieczystą miłością Błogosławionej Trójcy, wieczystym udzielaniem się Ducha Świętego.

W ręce Twoje, o Jezu, i w ręce Twej Niepokalanej Matki, Maryi polecam moją duszę, całe me życie wraz z mym ostatnim dniem, godziną i chwilą.

Pragnę, by wszystkie Twoje dzieła dawne, obecne i przyszłe[37], wielbienie Twe nieskończone i wieczyste, chwała Niepokalanej Maryi, Aniołów i Świętych, natychmiastowe wybawienie wszystkich dusz czyśćcowych obecnych i przyszłych, nawrócenie i najdoskonalsze uświęcenie wszystkich ludzi obecnych i przyszłych, Kościół święty wraz z Twym Wikariuszem, biskupami, kapłanami i pozostałymi szafarzami, Najśw. Ofiara, sakramenty, przepowiadanie Twego Boskiego słowa, kościelne rządzenie, i cały świat – by wszystko dokonywało się zgodnie z zamierzeniami nieskończonej Twojej miłości i miłosierdzia.

Spraw to, o Jezu, by prawdziwym i stałym pożywieniem mej duszy było zawsze pełnienie woli Ojca Niebieskiego.

Boże mój, pragnę od całej wieczności i poprzez całą wieczność, bym wykonał i wykonywał nadal w każdym najmniejszym momencie, po nieprzeliczoną ilość razy i nieskończenie różnymi sposobami, tyle aktów miłości Bożej i wszystkich cnót oraz tyle dobrych dzieł, na ile zasługujesz; wszystko zaś z tak wielką doskonałością, jakiej Ty jesteś godzien. I pragnieniem moim jest, bym wszystko to w przeszłości i w przyszłości wykonywał dla wszelkich możliwych celów, jakie podobają się Tobie.

Pragnę, by wszystko to w przeszłości i w przyszłości było wykonywane przez wszystkie stworzenia czasu minionego, obecnego, przyszłego i przez stworzenia możliwe, a wszystko mnożone w liczbie i doskonałości od całej wieczności po całą wieczność w każdym najmniejszym momencie. Pragnę jednocześnie, by wszystko to było już spełniane i dokonywało się w przyszłości jedynie dla Ciebie i dla wszelkich możliwych celów, jakie podobają się Tobie.

[36] To 4- stronicowe pismo, bez daty nosi cechy podobnych tekstów, znajdujących się w „Lumi” (t. XI), i wydaje się, że nie było przeznaczone dla osób postronnych.

[37] Od „Pragnę, by wszystkie…” do końca akapitu – dod. późn.