Strona 188

Tom IV

6. Doskonały duch ofiary w aktach własnej woli

7. Cierpieć, miłować, milczeć

8. Życie ubogie w Jezusie Chrystusie

9. Doskonały duch ofiary przy wspominaniu spełnionego dobra

10. Życie doskonałego zjednoczenia z wolą Boga we wszystkim

11. Życie doskonałego posłuszeństwa

12. Całkowita nieufność do siebie, a pełne zaufanie w Bogu.[568] Czysta kartka[569]

92. [DYREKTYWY][570]

Piszę[571] o sprawach, jakie Czcigodny Ksiądz Wincenty Pallotti doradził mnie, Łucji Tosi[572], która miała szczęście poznania go w Rzymie, znacznie wcześniej niż świetlanej pamięci Ks. Kardynał Soglia[573] zaprosił go do Osimo, gdzie zapadł na zdrowiu[574]. Przy tej

[568] Następują teraz takie zdania ks. Hettenkofera: „Do Sióstr Kapucynek (M.B.) Bolesnej w Osimo:
1. Życie wiernego odpowiadania na natchnienia Boże
2. Życie niskie i pogardzane z Jezusem Chrystusem
3. Życie doskonalej ofiary z własnego zadania
4. Życie gorliwości o chwałę Boga i o większe uświęcenie duszy własnej jak i bliźniego.
5. Życie doskonałego naśladowania P.N. Jezusa Chrystusa
6. Życie upokorzeń, kar i milczenia z Jezusem Chrystusem
7. Życie pełne uległości z Jezusem w domu w Nazarecie
8. Życie śmierci dla wszystkich nieuporządkowanych popędów z Jezusem zmarłym za nas na krzyżu
9. Życie pokorne przed Bogiem i światem
10. Życie bolesnej agonii z konającym Jezusem
11. Życie zjednoczenia z Jezusem w podróży ł pozostawaniu w Egipcie
12. Życie pełnej przemiany w Jezusa Ukrzyżowanego
13. Życie pełne trudów w domu w Nazarecie.

[569] Kartka zawiera jednak na 2. stronie notatkę ks. Hettenkofera odnoszącą się „do biuletynów rozdawanych przez Wiel. Wincentego w Osimo w roku 1840, Siostrom Kapucynkom (M. B.) Bolesnej od św. Róży z Viterbo… Siostrom od św. Mikołaja…”

[570] Luźna 2. stronicowa kartka pisana nieznaną ręką, bez daty, ale z okresu 1840 roku. Zob. uwagę 367..

[571] Pismo pełne nieprawidłowości gramatycznych, zostało poprawione.

[572] Chodzi o siostrę Łucję, kapucynkę z klaszt, św. Róży w Viterbo.

[573] Ur. w 1779 Jan Soglia Ceroni, został ogłoszony kardynałem i jednocześnie biskupem Osimo i Cingoli w 1839 roku, zmarł w 1856.

[574] Zob. OOCC X 373 nn.