Strona 187

Tom IV

90. [POSTANOWIENIA][564]

A.I.D.G. – A.D.P. – D.P.F.A.M.D.[565]

l

Duch ofiary we wszystkim i zawsze, w powszechnym umartwianiu własnej woli

2

Duch posłuszeństwa we wszystkim i zawsze w doskonaleniu ślubu

3

Duch doskonałej czystości we wszystkim, w ciągłym przestrzeganiu ślubu czystości

4

Gorące pragnienie czystego cierpienia

Z praktykowaniem trzech pierwszych cnót dokonuje się przybijanie rąk i nóg do krzyża. Przez praktykę czwartej – powstaje w sercu rana.

Przy braku sił i cnoty do samokrzyżowania, ofiarowywać często krzyżowanie Jezusa Chrystusa[566]

91. [„BIULETYNY”][567]

Krótkie wskazówki przekazane przez Sługę Bożego Księdza Wincentego Pallottiego Wielebnym Matkom Kapucynkom z Santa Rosa w Osimo:

1. Życie ukryte w Bogu z Jezusem Chrystusem

2. Doskonały duch ofiary w korzystaniu ze zmysłu smaku

3. Życie pracowite w Jezusie Chrystusie

4. Życie doskonałej miłości Krzyża

5. Życie doskonałego odpowiadania na natchnienia Boże

[564] Kartka 2- stronicowa. Brak daty, ale można ją przyjąć na lata 1816- 1840, bo w 1816 Założyciel zaczął stosować inicjał DPFAMD, a w 1840 był w Osino.

[565] Znane w piśmiennictwie pallotyńskim inicjały: Ad Infinitam Dei Gloriam – Ad Destruendum Peccatum – De Post Foetantes accepit Me Domini.

[566] Wokół słów umieszczonych na 2. stronie, w formie wieńca rozmieszczono wypowiedzi: „Jezus zaś milczał (Oni mówili, a Jezus milczał). Nie sądź, jeśli nie chcesz być sądzony”.

[567] Luźna 2- stronicowa kartka, wzmocniona inną kartką. Brak daty, lecz można ją określić na rok 1840, w związku z pobytem Pallottiego w Osimo.