Strona 186

Tom IV

16. Życie ubogie w Jezusie Chrystusie

17. Życie w trudzie pracy z Jezusem Chryst. w domu w Nazarecie[560]

18. Życie uniżone i wzgardzone z Jezusem Chrystusem

19. Życie dla wszystkich dobroczynne z miłości do Jezusa Chrystusa

20. Życie w udrękach z Jezusem cierpiącym[561]

21. Życie doskonałego krzyżowania z Ukrzyżowanym Chrystusem[562]

22. Życie bolesnej agonii z Jezusem konającym w Ogrójcu

23. Życie umierania dla wszystkich nieuporządkowanych popędów, z Chrystusem umarłym za nas na krzyżu

24. Życie doskonałego posłuszeństwa

25. Życie doskonałego zaparcia się siebie

26. Życie doskonałej miłości Krzyża

27. Życie czystego cierpienia z Jezusem konającym w opuszczeniu przez Ojca Niebieskiego

28. Życie doskonałej jedności z wolą Boga zawsze i we wszystkim

29. Życie gorliwości o chwałę Boga i o większe uświęcenie duszy własnej i bliźniego

30. Życie doskonałego odpowiadania na natchnienia Boże

31. Życie doskonałej przemiany w Jezusa Ukrzyżowanego

32. Życie doskonałego naśladowania P. N. Jezusa Chrystusa

33. Życie modlitwy z Jezusem w Ogrodzie Getsemani

34. Życie usuwania się na ustronie i na modlitwę z Jezusem na pustyni

35. Życie zwycięstwa nad pokusami w ufności w zasługę zwycięstwa Jezusowego na pustyni

36. Życie doskonałej ofiary w korzystaniu ze zmysłów wzroku, słuchu, powonienia, smaku, mowy i dotyku

37. Życie zjednoczenia z Jezusem w podróżowaniu i przebywaniu w Egipcie

38. Dziecięctwo duchowe z Jezusem w betlejemskiej grocie

39. Życie w pełnej uległości z Jezusem w domu w Nazarecie

40. Życie w pokorze, cierpieniu i milczeniu z Dzieciątkiem Jezus

41. Życie miłości Krzyża[563] z Jezusem w drodze na Kalwarię.

[560] „Domu Nazarecie” dod. późn.

[561] „cierpiącym” wydaje się dodatkiem późniejszym.

[562] Być może, że Święty zamierzał w tym miejscu zakończyć wyliczanie maksym, by zmieniwszy

[563] Pierwotnie było: „Życie Krzyża”.