Strona 185

Tom IV

Ulecz, o Panie, moją duszę, która zgrzeszyła przeciw Tobie.

z Ps (por. Ps 40,5)

Obmyj mnie jeszcze Panie, z mych niegodziwości, i oczyść z grzechów moich.

z Ps (por. Ps 50,4)

Pamiętaj o rzeczach ostatecznych, a na wieki nie zgrzeszysz.

Eklez. (por. Syr 7,40)

Miejcie na uwadze, że cała przeszłość jest niczym, i powtarzajcie co dzień za Dawidem: dziś mego Pana zaczynam miłować.

Św. Fr. Salezy

Panie, każ mi przyjść do Siebie!

Św. Piotr (por. Mt 14,28)

Modlitwa pokornych przebija niebiosa.

Św. Augustyn

89. [MAKSYMY][557]

1. Doskonały duch ofiary przy podejmowaniu swego zadania.

2. Doskonały duch ofiary w aktach własnej woli.

3. Doskonały duch ofiary przy wspominaniu dobra spełnionego, i nieustanna pamięć[558] własnej niegodności[559].

4. Doskonały duch w korzystaniu ze zmysłu wzroku, czyli oczu.

5. Doskonały duch ofiary w korzystaniu ze zmysłu słuchu, czyli uszu.

6. Doskonały duch ofiary w korzystaniu ze zmysłu powonienia

7. Doskonały duch ofiary w korzystaniu ze zmysłu smaku

8. Doskonały duch ofiary w korzystaniu z daru mowy

9. Doskonały duch ofiary w korzystaniu ze zmysłu dotyku

10. Cierpieć, miłować, milczeć

11. Żyć zawsze w duchu ofiary

12. Pełna nieufność wobec siebie, a doskonała ufność w Bogu

13. Żyć życiem miłości w Bogu

14. Życie ukryte w Bogu z Jezusem Chrystusem

15. Życie pokorne wobec Boga i wobec świata

[557] Dwie kartki ulotne – razem 4 strony. Brak daty, ale to rok 1840, w którym Pallotti był w Osimo.

[558] Pierwotnie „chętne uznawanie” (tak oddajemy tu „studio”).

[559] „I nieustanna pamięć… niegodności” dod. późn.