Strona 18

Tom IV

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (Odmawia się przynajmniej trzy razy).

5. [MODLITWA APOSTOLSKA][32]

W pragnieniu, aby Królestwo Jezusa Chrystusa z większą zapobiegliwością było szerzone po całym świecie zgodnie z niechybną zapowiedzią [Jezusa]: Stanie się jedna Owczarnia i jeden Pasterz (por. J10, 16)

Modlitwa

Przedwieczny Ojcze, który dla zbawienia rodzaju ludzkiego wysłałeś swego Syna Jezusa, by umarł na krzyżu, przez nieskończone miłosierdzie Twoje i przez zasługi Jezusa Chrystusa racz nas wysłuchać, gdy zgodnie z nakazem tegoż Twojego Syna błagamy Cię o przysyłanie ewangelicznych pracowników dla pozyskiwania wszystkich serc dla Ciebie.

A że mocą przykazania miłości poleciłeś wszystkim ludziom każdego stanu, godności i kondycji skuteczne troszczenie się o zbawienie wieczne tak swoje, jak bliźniego[33], przeto wlewaj teraz i zawsze pełnię Twej miłości w każdego, kto żyje na ziemi, aby wszyscy[34] troszczyli się skutecznie o pomnażanie środków duchowych i doczesnych, niezbędnych czy pożytecznych dla szerzenia Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie, by jak najprędzej doszło do jednej Owczarni i jednego Pasterza (por. J 10, 16). [Toteż] w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian i z wszystkimi ludźmi, jacy pojawią się aż do końca świata, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa wraz z nieskończonymi Jego zasługami i z zasługami Jego Kościoła na podziękowanie, jakobyś nas już w tym wszystkim wysłuchał, abyśmy wszyscy mogli wyśpiewać Boskie Twe zmiłowania na wieki[35].

[32] Pismo bez daty, niemal identyczne z pismem pod nrem 4, pisane również ręką Pallottiego.

[33] Od „A że mocą… bliźniego ” – dod. późn.

[34] Pallotti skreślił pierwotne „wszelkiego stopnia i kondycji” jakie następowało po „wszyscy”.

[35] Zakończenie odmienne tekstu pod nrem 4.