Strona 178

Tom IV

88. RÓŻNE MAKSYMY[553]

V. + G.[554]

Sentencje do rozmieszczania po różnych miejscach domu

W oratorium lub kaplicy

Jam jest Chleb Żywy który zstąpił z nieba; kto pożywa tego Chleba żyć będzie na wieki.

Nasz Pan (por. J 6,41 i 51) Kto pożywać będzie tego Chleba lub pić z tego Kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie Ciała i Krwi Pana.

Św. Paweł (por. l Kor 11,27) Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę.

Nasz Pan (por. Mt 11,28) Złóżcie Panu ofiarę chwały i oddajcie Najwyższemu wasze śluby.

Z Psalmu (49,14)

Owieczki moje słuchają głosu mego, a ja je znam; podążają za mną, a ja daję im żywot wieczny.

Nasz Pan (por. J 10, 27) Gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, ja będę pośród nich.

Nasz Pan (por. Mt 18, 20)

Rozkoszą moją przebywać z synami ludzkimi.

Mądr. (por. Prz 8, 31).

Przed obrazem Najśw. Maryi Panny

Wejrzał Pan na pokorę Służebnicy swojej, dlatego błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody.

Kantyk NMP (por. Łk 1,41) Piękna jesteś i słodka w rozkoszności swojej, o święta Matko Boża!

Kościół św.[555]

Nad wejściem od oratorium czy kaplicy szczególnie czczonej Dom mój będzie Domem Modlitwy.

Nasz Pan (por. Mt 21,13) Jeżeli modlę się tylko wargami, moja modlitwa jest bezowocna.

Św. Paweł (por. l Kor 14,14)

[553] Plik 8- stronicowy, bez daty.

[554] Viva + Gesu – niech żyje Jezus! Jest to motto Sióstr Wizytek, które prawdopo¬dobnie je przepisywały. W maksymach wzmiankuje się często św. Franciszka Salezego.

[555] Zob. np. często występujące to zdanie w Offium Parvum o NMP.