Strona 177

Tom IV

św. Kajetana. Do świętego Różańca – u Dominikanów, lub gdzie jest erygowane Bractwo; do Pasa – u Augustianów i „Sangwinistów”, przez Archikonfraternii erygowanej u św. Mikołaja in Carcere, gdzie też znajduje się Bractwo erygowane; do pobożnego Związku[550] Najśw. Serca Jezusa, założonego w Rzymie przy Santa Maria in Cappella, lub do każdego poza Rzymem w czcigodnym kościele św. Eustachiusza, czy do innego poza Rzymem, w innym jakimś agregowanym związku.

Trzeba by wielu tomów do opisania wszystkich skarbów duchowych, jakich uczestnikami mogliby się stać wpisani do wszystkich tych agregowanych zrzeszeń, ale można być przekonanym, że znajdzie się w nich ukryte skarby[551].

W razie wpisania się do nich dajcie się jak to tylko możliwe poinformować o dołączonych dziełach, jakie mają być wykonane, jak i o duchowych dobrach, jakie możecie pozyskać; ale byłoby bardzo wskazane postarać się o książki czy ulotki mówiące o nich dokładnie.

Wobec licznych odpustów, jakie poprzez te wspólnoty zyskać możecie, obudzajcie intencje pozyskania wszystkich, jakie są dla was możliwe, choćbyście o nich nie mieli pełnych informacji. I każdego dnia pomódlcie się choć krótko (za wszystkie cele), dla których je przyznano)[552]

[550] „pobożnego Związku” dod. późniejszy.

[551] Skreślono następujące teraz słowa: „szczególnie w agregowanym (Bractwie) Szkaplerza św. Niepokalanego Poczęcia przy WW.OO Teatynach, zalecanego niestrudzenie przez wybitnego Czciciela Maryi Liguoriego w dziele Uwielbienia Maryi”. Fakt że Pallotti mówi o „Błogosławionym” Alfonsie, naprowadza nas na rok 1839, w którym (26 maja) Liguori był kanonizowany.

[552] Następuje (przekreślone) następujące zdanie: „Nade wszystko gdy się znajdziecie w śmiertelnej chorobie, postarajcie się powiadomić WW.OO Karmelitów, Serwitów, Trynitarzy Bosych, OO Mercedariuszow, Dominikanów, Augustianów i Księży Arcybractwa Najdroższej Krwi, aby przyszedłszy do śmiertelnego łoża udzieli wam szczególnego błogosławieństwa połączonego z odpustem w wypadku śmierci, jak je zwykli dawać agregowanym do siebie braciom i siostrom” (Uwaga!). Również osoby nie agregowane mogą się przy takiej sposobności agregować, a więc i przyjąć wzmiankowane błogosławieństwo”. Dalej następuje, jak zwykle po tym przekreśleniu zredagowany tekst końcowy.