Strona 175

Tom IV

Co roku

1. Rekolekcje przez 10 dni, a już co najmniej 8 dni odosobnienia.

2. Nowenna, czyli przygotowanie do Zielonych Świąt przez 10 dni (co byłoby wskazane i przed rekolekcjami).

3. Nowenna przed świętami Najśw. Dziewicy, św. Józefa i Jego Opieki, św. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętych w sposób szczególny.

Uwaga[543]

Mając na uwadze stan faktyczny zajęć, winno się pamiętać, aby zajęcia obowiązkowe wedle możności miały swe odniesienie do dzieł miłosierdzia i pobożności, a mianowicie powinny duchownych pobudzać do jak najgorliwszego i owocnego pełnienia ewangelicznej posługi.

To, co zaznaczyłem na tym papierze niech będzie jakby ziarnem rzuconym na mistyczny grunt[544] twojego ducha, a otoczone staraniem, dojrzałe i owocujące za sprawą niebieskiego Rolnika, niech wyda plon stokrotny dla ciebie i dla wszystkich tylekroć pomnożony, ile aktów miłości należnych jest Bogu. To zaś, a nawet jeszcze coś więcej, zapewni mi Boże miłosierdzie przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa, przez możne wstawiennictwo Najśw. Maryi oraz wszystkich Aniołów i Świętych[545]

86. [DLA ALUMNÓW „PROPAGANDY”][546]

Słówko w sprawie duchowej i kościelnej edukacji alumnów czcigodnego Kolegium „Urbanianum”[547]

Dla przygotowania alumnów do tego, by byli kapłanami misyjnymi na pogańskich terenach, jest rzeczą konieczną wdrożyć ich wprzód do praktykowania tego, co mówi P.N. Jezus Chrystus u Mateusza w r. 16: Kto chce być ze mną, niech zaprze się samego siebie, niech niesie swój krzyż i niech podąża za mną (por Mt 16,24) – rzecz niezbędna do ukształtowania tego, co stanowi prawdziwego chrześcijanina.

[543] Tekst poniższy nie całkiem jasny.

[544] „mistyczny” – dod. późn.

[545] Następuje uwaga: „Styczeń 1861. Powyższą metodę życia zaproponował pewnemu neoprezbiterowi Sługa Boży ks. Winc. Pallotti (może w 1840) przez piszącego te słowa kań. Curzio Aliopiego z Urbino”.

[546] Czynna współpraca Pallottiego z tym Kolegium datuje się od 1833 roku.

[547] Ten słynny zakład zawdzięcza swe założenie pap. Urbanowi (†1644).