Strona 174

Tom IV

4) O 2. po pół. Posiłek i odpoczynek (Przed partyk. rachunkiem sumienia – w załączeniu orientacyjny druczek).

5) W lecie Nieszpory i Kompleta. Półgodzinne czytanie duchowne, obejmujące rozdz. z Pisma św., dziełko Rodrygueza „Ćwiczenie doskonałości”, lub Scaramellego[540] „Dyrektorium ascetyczne”, albo jakiś życiorys Świętego. [Prócz tego] studium teologii dogmatycznej i moralnej, Pisma św. – na każdą z tych dyscyplin półtorej godziny dwa razy Zimą w tygodniu (zimą studium może się odbywać w godzinach nocnych nawet przez 2 godziny jeśli możliwe). Potem Nawiedzenie Najśw. Sakramentu, Najśw. Maryi, św. Józefa, później zaś załatwianie spraw poza domem.

6) O 0½ nocą[541]. Matutinum, Jutrznia, Różaniec. – Załatwianie osobnych spraw[542] w domu, wieczerza, a przed nią partykularny rachunek sumienia jak przed obiadem.

7)…Ogólny rachunek sum. z całego dnia, modlitwy prywatne i przygotowanie się do spoczynku nocnego, czytanie punktów do porannej medytacji.

Co tydzień

1. Spowiedź sakramentalna dwa razy, a już najmniej raz jeden.

2. W razie, gdy się czuje potrzebę pokuty, dwa razy dyscyplina z powrózków przez jedno Miserere, ale dyskretnie.

W czasie Mszy łańcuszek niezbyt ciasno opasujący stan, trzy razy (w tygodniu)

3. W piątek i sobotę jakieś ograniczenie w jedzeniu

Co miesiąc

Jeden osobny cały dzień lub przynajmniej parę w nim godzin skupienia dla przygotowania się na śmierć.

[540] O tych dziełkach zob. OOCC X 391, przyp. l i 117, przyp. 4.

[541] Znaczy to pól godziny po wieczornym „Ave Maryja”.

[542] Skreślono słowa: „w domu i wieczerzy, i potem”.