Strona 169

Tom IV

w ich kornych, ufnych i nieustannych[518] modlitwach dla celu tak wzniosłego.

Dlatego wszystkich czcigodnych kardynałów, biskupów, arcybiskupów, generałów zakonnych, proboszczów, rektorów seminariów i kolegiów, zwierzchników wszelkich wspólnot, czy pobożnych zakładów i instytutów płci obojga proszą pokornie, by osoby od nich zależne zachęcali skutecznie, iżby tak często, jak potrafią, za wstawiennictwem Najśw. Dziewicy, Aniołów i Świętych[519] błagały dobroć Boga o szybkie i całkowite nawrócenie Anglii[520].

A że generalna i ogólnikowa zachęta mogłaby z czasem pójść w zapomnienie, przeto proszący katolicy angielscy pragną, iżby wyżej wzmiankowani prałaci i przełożeni nakłaniali odnośne swe wspólnoty i zgromadzenia do odmawiania paru tych modlitw poniżej podanych, czy też innych, jakie uznają za odpowiedniejsze dla wskazanego celu, w piątki każdego tygodnia i we wszystkie dni świąteczne[521], również, by tymże osobom sobie podległym podsuwali myśl ofiarowania Bogu w nawiązaniu do nieskończonych zasług P.N. Jezusa Chrystusa i do zasług Najśw. Maryi Panny[522], wszystkich Aniołów i Świętych, oraz Kościoła świętego[523] w tym samym celu, wszystkie dobre uczynki, pokuty, umartwienia, różańce, modlitwy i akty pobożności, jakie pełnić zwykli w tych dniach i w całym swym życiu.

Mogliby również wspomniani przełożeni i zwierzchnicy zalecać proboszczom na pierwszą niedzielę każdego miesiąca wspomnianą modlitwę[524], a podległym im kaznodziejom, misjonarzom i spowiednikom podsunąć myśl, by w swych kazaniach, misjach czy w trybunale pokuty wzywali usilnie wszystkich wiernych obojga płci, aby codziennie przy końcu różańca, a przynajmniej w piątki i wszystkie dni świąteczne[525] modlili się o szybki powrót do Kościoła tej, uwagi godnej części chrześcijan pozostających poza nim, a także, by ofiarowywali w tym celu swe dobre uczynki, pokuty, Komunie i prośby.

[518] „Kornych, ufnych i nieustannych” dod. Pallottiego.

[519] „Aniołów i Świętych”… dod. Pallottiego.

[520] Przekreślono następujące teraz słowa: „i by się jeszcze postarano, aby to było czytane po wszystkich parafiach Państwa Kościelnego i tam, gdzie się wyznaje wiarę katolicką, w pierwsze niedziele każdego miesiąca,

[521] „i we wszystkie dni świąteczne” – dod. Pallottiego.

[522] „Najśw. Maryi Panny” – dod. późn.

[523] Od „w nawiązaniu., do Kościoła świętego” – dod. Pallottiego.

[524] „na pierwszą niedzielę… modlitwę” – dod. kogoś nieznanego.

[525] „i wszystkie dni świąteczne” – dod. Pallottiego.