Strona 167

Tom IV

Przez święte tajemnice Odkupienia ludzkiego,

Nawiedź, Panie Winnicę, którą zasadziła Twoja prawica, i wybaw nas od wszelkiego rozluźnienia w zakonach.

Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej, świętych Aniołów, Mnichów i wszystkich innych świątobliwych Mężów i Niewiast,

Nawiedź, Panie tę Winnicę, którą zasadziła Twoja prawica, i wybaw nas od wszelkiego rozluźnienia w życiu zakonnym.

Królowo Wyznawców oraz wszyscy święci Boży, Mężowie i Niewiasty,

Proście Pana Jezusa, aby nawiedził Winnicę zasadzoną Jego ręką, i by uwolnił nas od wszelkiego rozluźnienia w życiu zakonnym[506], abyśmy z Nim, z Ojcem i Duchem Świętym mogli królować na wieki wieków. Amen.

82. [ZA ANGLIĘ][507]

Na większą chwałę Bożą

Módlcie się za Anglię [508]

Naród angielski obecnie[509] jest nacją, jakiej wpływy jakże szerokie są i potężne[510] z uwagi na liczebność i znaczenie jej dominiów, na mnóstwo jej bogactw, na potęgę jej sił morskich – jako że panując na wszystkich niemal morzach, łatwo znajduje dostęp do wszystkich zakątków ziemi. Dzień zatem, w którym nacja ta stanie się katolicką będzie dniem, w którym katolicyzmowi zapewni się nowy, bardzo sprawny i łatwy czynnik, sposobny do penetrowania i rozszerzania się po całym świecie. A jeśli tak przedsiębiorczy ten naród usadowił się w wielu głównych krajach kuli ziemskiej, to godzi się wierzyć, że Bóg w pełnych miłości planach swego miłosierdzia i nieskończonej mądrości dopuścił do tego, aby pomnożyć i ułatwić drogi szerzenia się świętej Ewangelii[511]. W nawróceniu

[506] „Uwolnił nas” zamiast pierwotnego „uwolnił potomstwo swe”.

[507] Tekst 8- stronicowy bez daty, z poprawkami Pallottiego.

[508] Zob. Indeks analityczny pod wyrazem „Anglia” (Inghilterra).

[509] Następowały przekreślone przez Pallottiego „jest bez wątpienia”.

[510] Następowały przekreślone przez Pallottiego słowa: ,,[z uwagi] na charakter rządu jego, talent objawiający się w jego działaniu, śmiałość jego przedsięwzięć, energię jego woli”.

[511] „A jeśli tak przedsiębiorczy… świętej Ewangelii” wpisał Pallotti na miejsce: „I może plan ułatwienia i pomnożenia dróg dla rozszerzania Ewangelii powziął Bóg do- zwalając, by ten przedsiębiorczy naród usadowił się na głównych punktach globu”.