Strona 162

Tom IV

79. [MODLITWA W FORMIE LITANII][485]

Modły[486]

Celem uproszenia wzrostu i rozszerzania się świętego Kościoła katolickiego, aby prędzej nastała w nim jedna Owczarnia i jeden Pasterz (por. J 10, 16).

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, który dla odkupienia świata stałeś się posłuszny aż do śmierci (Flp 2, 8) i do uczniów powiedziałeś: Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje (por. Łk 10, 2), racz to sprawić, byśmy myśląc o tej intencji[487], z jaką sam prosiłeś Ojca na ziemi, mogli te modły doprowadzić do końca i przez nieskończone miłosierdzie Twoje, jak i za wstawiennictwem Najśw. Maryi Matki Twojej oraz wszystkich świętych, i byśmy zasłużyli na ich wysłuchanie. Amen.

V. Chryste Zbawicielu rodzaju ludzkiego,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, oczekiwanie i zbawienie rodzaju ludzkiego,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, światło i bramo (por. J 8, 12) rodzaju ludzkiego,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, Mistrzu i Nauczycielu rodzaju ludzkiego,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, Pasterzu i Przywódco (por. J 10, 7) rodzaju ludzkiego,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, Drogo i Prawdo (por. J 14,6) rodzaju ludzkiego,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, Ojcze i Lekarzu rodzaju ludzkiego

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, który za pośrednictwem gwiazdy[488] objawiłeś się rodzajowi ludzkiemu,

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

V. Chryste, posłany na niesienie Ewangelii ubogim (por. Łk 4, 18),

R. Poślij robotników na żniwo Twoje!

[485] Pismo 4- stronicowe bez daty, modlitwa pochodząca z czasów Grzegorza XVI. Zob. przyp. 492.

[486] Modlitwa identyczna z zamieszczoną pod nrem 80.

[487] Zob. módl. „ Aperi Domine” ze starego Brewiarza.

[488] Zob. kolektę z urocz. Epifanii.