Strona 161

Tom IV

Że Ona z Ducha poczęła

Zrodzone Dzieciątko niosłeś w swych ramionach

Chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej,

Gdy został w świątyni, z płaczem Go szukałeś

I odnalazłeś z radością.

Dla innych wybranych śmierć jest bramą chwały

Gdy wchodzą do raju, by cieszyć się Panem,

Lecz Ty już na ziemi oglądałeś Boga,

Tak wyróżniony przez Niego.

Niech Bóg jeden w Trójcy raczy nas wysłuchać

I da nam przebywać w niebiosach z Józefem,

By pieśnią wdzięczności wielbić Pana wiecznie

Za wielką łaskę Wcielenia. Amen.

V. Módl się za nami św. Józefie[481]

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się[482]

Prosimy Cię, Panie, niech nas wspomagają zasługi Oblubieńca Najśw. Twej Rodzicielki, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to, czego sami nie możemy uzyskiwać. Który żyjesz i królujesz…

Litania do Najśw. Maryi Panny

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych,

Módlmy się[483]

Prosimy Cię, Panie, wlej w serca nasze Swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa Syna Twego, przez Jego Mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Odpust. Jego Świątobliwość Pius VII dekretem z 28 kwietnia 1807 roku przyznał 300-dniowy odpust każdemu, kto z sercem skruszonym odmówi podane wyżej trzy akty strzeliste; lub 100-dniowy, za odmówienie jednego z nich; przekazać je można na rzecz dusz czyśćcowych[484].

[481] Skreślił, chyba Pallotti, słowa: „Oblubieńcze Panny Maryi”.

[482] Zob. kolektę z święta św. Józefa.

[483] Postkomunia ze święta Zwiastowania.

[484] W rzeczywistości na stronie 8 napisał Pallotti: „Gdyby pozostawała w druku czysta strona, można dołączyć modlitwę do Ukrzyżowanego Chrystusa: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, itd, z przypomnieniem o odpuście zupełnym, jaki należy podań drukiem.