Strona 157

Tom IV

78. [DO ŚW. JÓZEFA][462]

Wielbienia i modły do przeczystego i dziewiczego zawsze Patriarchy św. Józefa, Oblubieńca Niepokalanej zawsze Dziewicy Maryi, Matki Bożej[463].

Dla skutecznego pozyskiwania każdej łaski, o jaką pokornie, ufnie i wytrwale prosimy dla większej chwały Bożej i dla większego uświęcenia dusz naszych; a dla tego, tak wzniosłego, celu mogą też być pozyskiwane i doczesne łaski[464].

Uwagi

Każdy, kto czci św. Józefa, czci jednocześnie Najśw. Maryję, i skłania Obojga do wyjednywania – a Boga do udzielania nam wszelkich łask. Dlatego to najwięksi Święci byli jak najbardziej uniżonymi czcicielami Najśw. Maryi Panny i św. Józefa.

Św. Teresa[465] z Awili odnosząca się do św. Józefa z tak wielką pobożnością zapewnia nas na podstawie własnego doświadczenia, że za wstawiennictwem św. Józefa otrzymywała wszelkie łaski, o jakie tylko prosiła. Mówiąc zaś o tym z wdzięcznością zwykła powtarzać: „Jeśli mi nie wierzycie, spróbujcie sami”!

Dla tym skuteczniejszego skłaniania Świętych, aby się wstawiali za nami, najlepszym środkiem jest składanie podzięki Trójcy Świętej za udzielone im dary, a dla rzeczywistego[466] i szybkiego pozyskiwania wszelkich łask środkiem najpewniejszym jest wyrażanie ufności połączone z dziękczynieniem, jak gdyby one zostały już otrzymane. I aby takie dziękczynienie było jeszcze owocniejsze, wyraża się je Trójcy Świętej w połączeniu z nieskończonymi zasługami P.N. Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, by dziękować tak, jak gdyby wszelkie łaski zostały już przyznane; dlatego modlitwa kształtuje się na tych zasadach.

Toteż z wielką ufnością czyńcie z głębi serca to wszystko, co się ofiaruje teraz dla wspólnej pobożności wiernych, aby wszyscy korzystali

[462] Fasc. 8- stronicowy, bez daty, z francuskimi naleciałościami kopisty. Dok. niemal identyczny z zawartym w n. 77, a przeznaczony do druku. Zob. przyp. 484.

[463] Na marginesie od „Wielbienia… do Matki Bożej” – dużą czcionkę.

[464] Na marginesie: od „dla skutecznego…” do „doczesne laski”, uwaga kaligrafa: „mniejszą choć niezbyt małą czcionką, ładnie rozmieszczoną”. I dalej: od „dla skutecznego… doczesne laski” – wszystko na kartce tytułowej.

[465] Pierwotnie „Theresa” – poprawione przez Pallottiego.

[466] Na marginesie powtórzenie tego, co jest w przyp. 440.