Strona 156

Tom IV

Wedle upodobania dodawać można następujące modlitwy, szczególnie, gdy się chce odprawić triduum lub nowennę dla uzyskania jakieś laski za wstawiennictwem św. Józefa i Najśw. Maryi Panny. Ojcze, Zdrowaś. Chwała.

Jezu, Józefie, Maryjo oddaję wam wraz z sercem również i duszę moją Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Jezu, Józefie, Maryjo bądźcie przy mnie w ostatniej agonii. Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Jezu, Józefie, Maryjo niechaj w pokoju oddam duszę moją! Mąż wierny będzie wychwalany, a ten, co jest stróżem Pana, będzie otoczony chwałą, (por. Prz 28, 20 i 27, 18).

Józefie, niech Ciebie sławi całe niebo…[455]

V. Módl się za nami św. Józefie, Oblubieńcze Panny Maryi.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się[456]

Prosimy Cię, Panie, niech nas wspomagają zasługi Oblubieńca Najśw. Twej Rodzicielki, abyśmy za jego wstawiennictwem otrzymali to, czego nie możemy sami uzyskać. Który żyjesz i królujesz… Litania do Najśw. Maryi Panny. V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko. R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się[457]

Prosimy Cię Panie[458], wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy po-znawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego Mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, który żyje i króluje… Odpust: Jego świątobliwość Pius VII dekretem z 28 kwietnia 1807[459] roku przyznał 300-dniowy odpust każdemu, kto z sercem skruszonym odmówi podane wyżej trzy akty strzeliste lub 100-dniowy, za od- mówienie[460] jednego z nich; można je przekazać na rzecz świętych[461] dusz czyśćcowych.

[455] Na marginesie uwaga Pallottiego: „Hymn z nieszporów z oficjum o św. Józefie (tekst zob. pod przyp. 480). – Hymn napisał Giovanni della Concezione OCD ok. 1665, a w Brewiarzu umieścił go Klemens X w 1671.

[456] Jest to kolekta ze święta św. Józefa.

[457] Postkomunijna oracja na święto Zwiastowania.

[458] Módlmy się. Łaskę Twoją, itd.

[459] Pallotti liczył wtedy zaledwie 12 lat.

[460] „za odmówienie” napisano dwa razy dla większej jasności.

[461] „świętych” – dod. późn.