Strona 155

Tom IV

wśród wszystkich ludzi, a nawet wśród samych Aniołów; i że dlatego otrzymać możesz wszelkie laski, zmiłowania i dary dla ludzi wszelkich stanów, stopni, kondycji, a także na rzecz[451] największych nawet grzeszników całego świata, jacy istnieją czy istnieć będą.

A że przed Tronem Boskiego Dobroczyńcy rozważasz kornie swoją powinność, dlatego gorąco pragniesz, by wszystkie stworzenia wraz z Tobą i w Twoim imieniu dziękowały przez całą wieczność Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

Dlatego my, wszyscy wraz z Tobą, w Zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian, z wszelkimi innymi stworzeniami, a nawet z Najśw. Sercem Jezusa i Maryi wyrażamy pragnienie, byśmy już w przeszłości i w przyszłym czasie od całej wieczności i przez wieczność całą, ofiarowywali Przenajświętszej Trójcy w każdym momencie nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa wraz z zasługami jego Kościoła.

1. Na podziękowanie za wszystkie dary, łaski, względy i przywileje, jakimi Bóg raczył ubogacić Ciebie i Twoją Oblubienicę, Maryję, Matkę naszą.

2. Na podziękowanie, jak gdyby przez możną opiekę Twoją i Niepokalanej Maryi nam i wszystkim ludziom całego świata, obecnym i przyszłym[452] był udzielany już dar tak doskonałego odpowiadania na wszystkie łaski, i tak doskonałego praktykowania wszystkich cnót przez, jaki Ty i Twa Przeczysta Oblubienica Maryja staliście się doskonałymi naśladowcami pokornego, ubogiego, cierpiącego, pracowitego, dobroczynnego a pogardzanego życia, jakie z nieskończonej ku nam miłości raczył znosić na ziemi P.N. Jezus Chrystus[453].

3. I jeszcze na podziękowanie, jak gdyby za wstawiennictwem Twoim i Niepokalanej Maryi[454] była nam już zapewniona łaska przecennej śmierci Sprawiedliwych, z takim usposobieniem, byśmy do raju wejść mogli bez czyśćca, aby z jeszcze większą starannością dochodzić do miłości Boga w Królestwie wiecznej i doskonałej miłości, by razem z Tobą i z Matką naszą, Maryją, z wszystkimi Aniołami i Świętymi wyśpiewywać na wieki zmiłowania Boże (por. Ps 88, 2) Amen.

[451] „na korzyść” – dod. późn.

[452] Przekreślono słowa: „ a w szczególności kapłanom”.

[453] Następują, uprzednio przekreślone, słowa, jak w tekście.

[454] „I Niepokalanej Maryi” – dod. późn.