Strona 153

Tom IV

Uwagi[438]

Każdy kto czci św. Józefa, czci jednocześnie Najśw. Maryję, i skłania Obojga do wyjednywania – a Boga do udzielania nam – wszelkich łask. Dlatego to najwięksi Święci byli najbardziej uniżonymi czcicielami Najśw. Maryi Panny i św. Józefa. Święta Teresa z A wili[439], odnosząca się do św. Józefa z tak wielką pobożnością, zapewnia nas z własnego doświadczenia, że za wstawiennictwem św. Józefa otrzymywała wszystkie łaski, o jakie tylko prosiła; a mówiąc o tym z wdzięcznością zwykła powtarzać: „Jeżeli mi nie wierzycie, spróbujcie sami”!

Dla tym skuteczniejszego zobowiązania Świętych, by się wstawiali za nami, najlepszym środkiem jest składanie podzięki Trójcy Świętej za udzielone im dary[440], a dla rzeczywistego i szybkiego pozyskiwania wszelkich łask środkiem najpewniejszym jest wyrażanie ufności wraz z dziękczynieniem jakoby one zostały już otrzymane. A że[441] takie dziękczynienie, wtedy gdy je się wyraża Trójcy Świętej w połączeniu z nieskończonymi zasługami P.N. Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła – by mianowicie dziękować tak, jak gdyby wszystkie łaski zostały już przyznane – to dlatego modlitwa kształtuje się na tych zasadach. Toteż z wielką ufnością i z głębi serca czyńcie to wszystko, co się teraz ofiaruje dla wspólnej pobożności wiernych, by wszyscy korzystali z możności wstawiennictwa przeczystego i zawsze dziewiczego Patriarchy, św. Józefa.

Aby zaś grzech nie stanowił do kogoś jakieś przeszkody w uzyskiwaniu znaczniejszych łask[442], jakie chce nam wyjednywać św. Józef, starajmy się oczyścić dusze przez sakramentalne wyznanie, jeśli zachodzi potrzeba również generalne.

Wielbienie i modlitwa

O[443] przeczysty i zawsze dziewiczy Patriarcho, św. Józefie, wyznaję, żem niegodny wymawiać twego imienia; tym bardziej niegodny

[438] W oryginale: „ Uwaga”.

[439] Dziwne, że „Święta” dod. późniejszy.

[440] Od „Uwagi” aż do „udzielone im dary”, dodatek Pallottiego: „By nie marnować papieru, na odwrocie strony albo na odwrocie karty tytułowej, wydrukowano Uwagi: „Gdyby się znalazła winieta wyrażająca św. Józefa lub Żłobek, umieścić to na początku”.

[441] Zamiast pierwotnego „allora”.

[442] „w uzyskiwaniu” i „łask” – dod. późn.

[443] Wezwanie poprzedzają przekreślone słowa: „Wielbienia i modły do przeczystego i dziewiczego zawsze Patriarchy św. Józefa, Oblubieńca Niepokalanej zawsze Dziewicy Maryi, Matki Bożej.