Strona 152

Tom IV

Wzmiankowane wcześniej odpusty przewidziane są dla wyrażających następującą

Pobożną intencję i Ofiarowanie:

Przedwieczny Ojcze! W zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian, z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi pragnę, by od całej wieczności i przez całą wieczność była ofiarowywana Najśw. Krew Jezusa Chrystusa i jego nieskończone zasługi, jak i zasługi Kościoła, na zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata, dla natychmiastowego wybawienia wszystkich dusz czyśćcowych, i na podziękowanie jakoby nam i wszystkim ludziom całego świata, obecnym i przyszłym użyczył wszystkich owych łask, darów i zmiłowań Twoich, jakie wychodziłyby na większą chwałę Twoją i na większe uświęcenia wszystkich dusz w czasie tych obecnych utrapień -choć zasłużyliśmy na Boskie Twe kary; i jak gdybyś z całego świata stworzył już jedną Owczarnię pod jednym Pasterzem (por. J 10, 16). Pragnę więc, abyśmy żyjąc w wierze, nadziei i miłości P.N. Jezusa Chrystusa na ziemi, doszli wszyscy do wyśpiewywania Boskich Twoich zmiłowań. Amen.

Rzym 1854

Do nabycia w Drukarni Filipa Cairo, ul. Della Vite[433]

77. [DO ŚW. JÓZEFA][434]

Wielbienia i modły do przeczystego i dziewiczego zawsze Patriarchy św. Józefa, Oblubieńca Niepokalanej zawsze Dziewicy Maryi, Matki Bożej[435].

Dla skutecznego pozyskiwania każdej łaski, o jaką pokornie, ufnie i wytrwałe prosimy dla większej chwały Bożej i dla większego uświęcenia dusz naszych; a dla tego, tak wzniosłego celu mogą też[436] być pozyskiwane i doczesne łaski[437].

[433] Ulica ta istnieje dotąd.

[434] Plik 6- stronicowy bez daty.

[435] W oryginale: „Matki Bożej. Dla”.

[436] „też” – dod. późn.

[437] „a dla tego… doczesne laski” dod. Pallottiego: „Czcionka niniejsza, lecz wyraźna, niezbyt mała i ładnie rozłożona” Również na marginesie, słowa od „Wielbienia i modły… doczesne łaski” wedł. wskazówki Pallottiego mają być umieszczone na karcie tytułowej.