Strona 151

Tom IV

Modlitwy

do odmawiania w jakimkolwiek czasie, szczególnie zaś w razie utrapień i zawinionych kar Bożych[432]

Panie, Ojcze Święty, wejrzyj ze swego Sanktuarium i z wysokiego Przybytku Niebios i spójrz na tę Hostię Najświętszą, jaką Majestatowi Twemu składa w ofierze nasz Wielki Kapłan: święty, niewinny, umiłowany Syn Twój, Pan nasz, Jezus Chrystus, za grzechy swych braci, i daj się przebłagać za mnóstwo złości świata. Oto głos Krwi Brata naszego Pierworodnego, Jezusa woła do Ciebie z Krzyża: Wysłuchaj nas Panie, wybacz Panie, zważ na nas i użycz łaski. Nie zwlekaj, o Boże, z uwagi na najświętsze Twe imię, jakie przywołaliśmy na ten dom i na to miasto i na cały ten Twój lud. I postąp z nami według nieskończonego miłosierdzia Twego przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

V. Racz przywieść nas Panie do prawdziwej pokuty,

R. Prosimy Cię o to, wysłuchaj nas.

V. Racz Panie bronić, utrzymywać w pokoju, strzec, zachowywać i z najdobrotliwszym miłosierdziem spoglądać na ten dom, miasto i cały lud Twój,

R. Prosimy Cię o to, wysłuchaj nas.

V. Przez najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego,

R. Niech uprzedzają nas szybko, Panie, Twoje zmiłowania, i przebacz Twemu ludowi.

V. Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Matki Twej oraz wszystkich Aniołów i Świętych,

R. Niech nas, Panie, prędko uprzedzają Twoje zmiłowania, i przebacz ludowi Twemu.

V. Święta Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, wszyscy Aniołowie i Święci, wstawiajcie się u Pana za nami,

R. Aby wnet uprzedziły nas zmiłowania Pańskie, by Pan przebaczył swemu ludowi, iżbyśmy się z Nim radować mogli przez wieki wieków. Amen.

Wszechmogący Miłosierny Boże, niech zawsze i we wszystkim dzieje się najświętsza Twa wola według nieskończonego i wieczystego miłosierdzia Twego. Przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

[432] Jest to włoski przekład podanych wcześniej modlitw łacińskich.