Strona 148

Tom IV

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

V. Przez najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego,

R. Niech uprzedzają nas[422], Panie, zmiłowania Twoje (por. Ps 78, 88) – przepuść ludowi Twemu.

V. Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Twej Rodzicielki, wszystkich Aniołów i świętych,

R. Niech uprzedzają nas[423], Panie, zmiłowania Twoje – przepuść ludowi Twemu.

V. Święta Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, wszyscy Aniołowie i Święci, wstawiajcie się za nami u Pana,

R. By uprzedzały nas zmiłowania Pańskie, i by Pan przebaczył swojego ludowi, iżbyśmy z Nim mogli się radować przez wieki wieków. Amen[424].

Wszechmogący miłosierny Boże, niech będzie zawsze i we wszystkim najświętsza wola Twoja (por. Mt 6, 10) według nieskończonego i wieczystego miłosierdzia Twego (por. Ps 50, 3). Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Można dowolnie dodać Litanię do Najśw. Maryi Panny[425]. Pobożna intencja i ofiarowanie, jakie można często ponawiać w czasie wszelkich utrapień i zasłużonych kar Bożych[426].

[422] „Niech uprzedzają nas” – poprawka Pallottiego.

[423] „Niech uprzedzają nas” – poprawka Pallottiego.

[424] Słowa: „Abyśmy… Amen” – dod. późniejszy Pallottiego. Czyżbyśmy stali przed pierwszym szkicem pallotyńskich „Modlitw apostolskich”?

[425] Słowa te napisał Pallotti na miejscu pierwotnych: „Litania do NMP może być odmówiona wedle uznania”.

[426] „Pobożna intencja… kar Bożych” – dod. Pallottiego.