Strona 146

Tom IV

WIELKA TEKA B

74. [MODLITWA][416]

[Niepełna] modlitwa Sługi Bożego Wincentego Pallottiego, Kapłana Rzymskiego za wszystkich Zwierzchników i Władców ziemi.

Boże mój, Ojcze zmiłowań (2 Kor 1,3), wierzymy, że w swej nieskończonej dobroci bezgranicznie pragniesz obdarzyć wszystkich zwierzchników wszelkimi owymi nadzwyczajnymi nawet światłami, łaskami i darami, jakie są niezbędne do przysporzenia własnym poddanym możliwie pełnej pomyślności ziemskiej oraz do przysposobienia ich do szczęśliwości wiecznej świętego Raju. A chociaż prawdą jest i to, że poddani z powodu własnych grzechów stają się niegodni otrzymywania Twych darów za pośrednictwem swych zwierzchników, choćby i świętych, i zatroskanych o doczesne i wieczne szczęście ludów, to jednak ufni w Twoje miłosierdzie, w imię tego nieskończonego[417] miłosierdzia, przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych oraz przez zasługi całego Kościoła Walczącego, raczysz teraz i zawsze zlewać swe miłosierdzie na wszystkie ludy całego świata, i że w tym miłosierdziu przemieniasz na dobrych ludzi wszystkich grzeszników, rozgrzewasz letnich, powiększasz świętość sprawiedliwych, udzielasz daru wiary, nadziei i miłości wszystkim owym ludom, które są ich pozbawione.

Toteż jesteśmy pewni, że wszystkich władców ziemi ubogacasz tymi to wszelkimi światłami, darami i łaskami również nadzwyczajnymi, jakich potrzebują oni do współdziałania, ile to od nich zależy w pomyślności ziemskiej poddanych im ludom, oraz w przysposobieniu ich możliwie najskuteczniej do korzystania ze skarbów religii katolickiej, by w ten sposób doszli wszyscy do wiecznej szczęśliwości w chwale.

[416] Ulotka jednostronicowa, bez daty.

[417] „nieskończonego” – dod. późn.