Strona 145

Tom

73.[413]. [ZEGAR MĘKI][414]

Chodzi tu o Zegar Męki Jezusa Chrystusa, na podstawie którego sporządzić można i Zegar Boleści Maryi Panny, mając na uwadze Jej Bóle znoszone w różnych momentach męki najśw. Jej Syna. Godziny

1. Pożegnawszy Maryję, obchodzi Wieczerzę

2. Obmywa nogi Apostołów ustanawiając Najśw. Sakrament

3. Przemawia do uczniów i udaje się do Ogrójca

4. Modli się w Ogrójcu

5. Popada w stan agonii

6. Poci się krwawo

7. Zdradzony przez Judasza pozwala nałożyć sobie więzy

8. Daje się prowadzić do Annasza

9. Policzkowany po zawleczeniu do Kajfasza

10. Z opaską na oczach jest popychany i wyszydzany

11. Postawiony przed Radą i okrzyknięty jako winny śmierci

12. Postawiony przed Piłatem i oskarżony przed nim

13. Wyszydzony przez Heroda

14. Przywiedziony znów do Piłata, uznany za gorszego od Barabasza

15. Ubiczowany przy kolumnie

16. Ukoronowany cierniem i ukazany ludowi

17. Skazany na śmierć podąża na Kalwarię

18. Odarty z szat i ukrzyżowany

19. Modli się za krzyżujących

20. Oddaje ducha Ojcu

21. Umiera

22. Przebity włócznią

23. Zdjęty z krzyża zostaje oddany Matce

24. Pochowany i pozostawiony w grobie. Atti Christiani[415].

[413] Ulotka bez daty.

[414] O innym „Zegarze” zob. n. 22.

[415] Faksimile tekstu opublikowanego pod nrem 17.