Strona 142

Tom IV

2

Summum igitur studium nostrum sit in vita Jesu Christi meditari (Kemp., lib. l, c. 1) = Głównym naszym zajęciem niech będzie rozmyślanie nad życiem Jezusa Chrystusa.

69. MAKSYMY[407]

1

W dzień sądu ludzie zdadzą rachunek nawet z najdrobniejszego zbytecznego słowa.

2

Szukać Boga we wszystkich uczynkach, słowach, myślach i to szukać wyłącznie Jego.

Ad primum

Mówić zbyt dużo, nawet w sprawach duchowych, może się okazać zbytecznym mówieniem; mówcie zatem z umiarem[408].

Ad secundum

Aby Boga szukać we wszystkim, trzeba wyzbyć się własnej woli i przezwyciężyć wszelkie ludzkie względy; umartwiajcie zatem swoją wolę we wszystkim i przezwyciężajcie wszelkie względy ludzkie.

70. [DO ZAPAMIĘTANIA][409]

Przypomnienie dla zbożnego sprawowania św. Sakramentu Pokuty: Dla każdego penitenta wyznaczyć świętego Opiekuna ich spowiedzi: dla mężczyzn św. Piotra, dla niewiast św. Pokutnicę Marię Magdalenę, czy – zależnie od własnej pobożności i cech ducha penitentki – [inne] święte Pokutnice.

[407] Dwustronicowa kartka bez daty.

[408] „mówcie zatem z umiarem” – wydaje się dod. późn.

[409] Dwustronicowa kartka bez daty, doczepiona do większej kartki.