Strona 141

Tom IV

67. [AKT STRZELISTY][404]

Niech kona i umiera me nieszczęsne chcenie, A niechaj we mnie żyje Bóg – me ulubienie!

68. [MAKSYMY][405]

Vere bene doctus est, qui Dei voluntatem facit et suam voluntatem relinquit (Kempis[406], lib. l, c. 3) = Ten jest naprawdę dobrze pouczony, kto rzucając swą wolę, pełni wolę Boga.

Ćwiczenie praktyczne

Proście Boga, by dal wam doskonale pełnić swą wolę, zawsze i we wszystkich sprawach.

2

Vere magnus est, qui magnam habet charitatem (Kempis 1. c. 3) = Naprawdę wielkim jest ten, kto ma wielką miłość.

Ćwiczenia praktyczne Proście Boga, by wam użyczył bezcennej cnoty miłości.

3

Vere magnus est, qui in se parvus est, et pro nihili omne culmen honoris ducit (Kempis, 1. 1. c. 3) = Naprawdę wielkim jest ten, kto ma się za maluczkiego i nawet największy zaszczyt uważa za nic.

Ćwiczenia praktyczne

Proście Boga, by dał wam poznać waszą nędzę, i by tchnął w was umiłowanie szacunku dla krzyża.

Maksymy porządkujące życie

l

Ama nesciri, et pro nihili reputari (Alfabet mnichów) = Nie pragnij eksponować się przed oczyma ludzi, ale być uważnym za nic.

[404] Luźna kartka, bez daty.

[405] Dwie luźne kartki doczepione do następujących po nich „Maksym porządkujących życie”.

[406] Rozumie się: „De Imitatione Christi”, przypisywanej Tomaszowi a Kempis.