Strona 139

Tom IV

64. [PRZYPOMNIENIA DLA WSZYSTKICH DLA NAŚLADOWANIA NAJŚW. MARYI PANNY][399]

1

Maryja, Córka Ojca Przedwiecznego, wzywa nas, byśmy Ją naśladowali jako Córkę; i przypomina, że tu, na ziemi mamy wspólną naszą Matkę, tj. Kościół, któremu winniśmy respekt, szacunek, uległość i posłuszeństwo.

Kiedy naśladujemy Maryję, jako Córkę, Ona przypomina nam, że Kościół – Matka nasza zasługuje na nasz szacunek, na nasze posłuszeństwo i na naszą uległość, bo za niewidzialną Głowę i Założyciela ma On Jezusa] C[hrystusa], bo jest Święty przez sakramenty i przez święte członki, bo jest Apostolski z racji podawanej nam nauki, bo jest Oblubienicą J[ezusa] C[hrystusa].

Maryja wreszcie w naśladowaniu siebie, jako Córki, chce nas widzieć doskonałymi, aby w Królestwie szczęścia oglądać nas pełnymi tej chwały, jakiej dostępują synowie Kościoła, którzy Go respektują, szanują i słuchają, i którzy ulegli są tej wspólnej Matce naśladowców Boskiego Zbawiciela.

2

Najśw. Maryja, Matka Słowa Przedwiecznego, wzywa nas, abyśmy Ją naśladowali jako Matkę, przypominając miłościwie, że możemy Ją naśladować, troszcząc się o pomnażanie liczby synów Kościoła przez nasze modlitwy i nasz dobry przykład. Tym bowiem sposobem mnożyć się będą bracia Jezusa, wśród których On jest Pierworodnym.

Najśw. Maryja przypomina, że zwłaszcza my, należący do świętego Miasta Rzymu, jesteśmy wśród wszystkich katolików całego świata, bardziej niż ktokolwiek inny, obowiązani naśladować Ją jako matkę, ponieważ oczy wszystkich zwrócone są na nas, i u nas spodziewają się oglądać dzieła naszej wiary.

Maryja wreszcie pobudza nas, byśmy Ją naśladowali jako Matkę przez przywodzenie nam na pamięć wysokich miejsc chwały, przygotowanych dla wszystkich naśladowców jej Syna w przybytku chwały dla tych wszystkich, którzy przez dobry przykład, przez

[399] Czterostronicowy fasc. bez daty.