Strona 137

Tom IV

Prefekt od spraw duchowych niech przed wpisaniem [kandydata] pouczy go o tym, co jest niezbędne w sprawie kierownika.

Co do szczególnego nabożeństwa, jakie żywić winni do Męki Jezusa[393], do boleści Maryi, do Najśw. Sakramentu, do Maryi-Matki miłosierdzia [godne polecenia] by mieć w domu krucyfiks, i przy sobie samych, by ślubować wyznawanie wiary w Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi, o ile Kościół nie zadecyduje inaczej.

(Będę odmawiał różne modlitwy w celu uproszenia łaski praktykowania wszelkich cnót).

Co do odwiedzania chorych – tylko jednak osób tej samej płci i za zgodą kierownika Związku[394], on sam może odwiedzać wszystkich chorych Braci i siostry. Powinno być dwu pielęgniarzy dla przedstawicieli danej płci, którzy innych braci i siostry zachęcać będą do odwiedzania członków Związku. Wzywa się ludzi zamożnych, by wspomagali ubogich chorych. Wszyscy bracia odmówią co dzień jedno Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu w intencji zdrowia tak duchowego jak cielesnego chorych – w zależności od woli Bożej.

O uległości wobec przełożonych

Wszyscy będą się starać trwać nie tylko czynem, ale i sercem w całkowitym podporządkowaniu się i w szacunku[395] względem wszystkich przełożonych kościelnych i świeckich, pomni że kto ich szanuje, szanuje Boga, i na odwrót: kto nimi gardzi, gardzi Bogiem. Dlatego niech wszyscy codziennie proszą Pana, by użyczył im ducha uległości, a także przeświadczenia, że nie są godni całować miejsc, którymi [przełożeni] przechodzą, jako że ustanowieni są [oni] na miejscu Boga. Dlatego ilekroć wypadnie udać się do nich w jakiejś potrzebie, niech wewnętrznie skoncentrowani starają się uświadomić sobie, że nie są godni stawić się przed nimi, jako przed obrazem tego Boga, którego obrazili. Toteż rozmawiać z nimi będą w duchu głębokiej pokory[396].

[393]„Jezusa” – dod. późn.

[394] Chodzi tu chyba o pobożny Związek Najśw. Serca Jezusowego, o czym w przyp. 390.

[395] „w szacunku” – dod. późn.

[396] Na 4. stronie tych kartek znajduje się fragment listu Aleksandra Chiassiego, współpracownika Pallottiego