Strona 117

Tom IV

31. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten w chwili swej śmierci spotka się z tym miłosierniejszym sądem.

32. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten bardziej niż wszyscy inni będzie uwielbiony w Dniu Sądu Powszechnego.

33. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten w większej niż wszyscy ludzie przebywać będzie chwale poprzez wieczność całą.

51. [DIALOG DUCHOWY][347]

Pan Jezus przemawia do kapłańskiego serca robotnika ewangelicznego:

Oto, mój synu, widzisz się otoczony wielkim mnóstwem wiernych, pełnych prostoty, ale wiodących żywot w ciemnościach niewiedzy. Oni, mój synu, spragnieni są chleba mego słowa, lecz tak mało jest tych, co chcieliby go im łamać! Toteż patrząc na te rzesze ludzi, wyciągnąłem cię z nich słodyczą mego ducha i wezwałem cię, byś dla dusz tych moich dzieci – będących wszak i twoimi braćmi – przygotował pomoc i wsparcie na wskroś duchowe i Boskie. Niech cię, mój synu, nie odstręczają od niesienia pomocy tym moim wiernym: stan niskiej ich kondycji czy naturalna im szorstkość [w obejściu], niedogodność miejsca, przykrości związane z porami roku, a przede wszystkim niech nie odpycha cię myśl, że zajmując się tylko tymi sprawami, staniesz się może przedmiotem lekceważenia ze strony świata. Nie, synu, nie odwracaj się od tego, lecz zważ, że ta sama refleksja winna cię jeszcze bardziej skłonić do nauczania ludzi niskiego pochodzenia czy osób pogardzonych, bo przecież dowiedziałeś się z mej Ewangelii, że ludzie pogardzani na ziemi[348], ze względu na chwałę mego imienia i ze względu na zbawienie dusz odkupionych moją najdroższą Krwią[349], okażą się wielkimi w królestwie mego Niebieskiego Ojca (Mt 5, 12).

Ileż to jednak razy słyszałeś, że jeżeli chcesz owocnie nauczać te dusze, tak bardzo[350] przeze mnie kochane, trzeba abyś był pełen

[347] 8- stronicowy fascykuł bez daty, ze skrótami nagłówków znanych: AIDG, DOS, DA, IMI, MM (memento mori).

[348] „Pogardzani na ziemi” – dod. późn.

[349] Skreślono pierwotne słowa: „będą, są pogardzani na ziemi”.

[350] „tak bardzo” – dod. późn.