Strona 116

Tom IV

18. Kto bardziej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten więcej od wszystkich szerzy nabożną część do świętych Aniołów.

19. Kto bardziej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten więcej od wszystkich szerzy cześć tych błogosławionych, którzy już posiedli niebo.

20. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten więcej niż wszyscy inni przyczynia się do wspomagania dusz w czyśćcu.

21. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten więcej od innych czyni dla szerzenia religii katolickiej, mającej fundament w Chrystusie Panu.

22. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten bardziej od wszystkich powiększa szacunek należny Kapłaństwu Jezusa Chrystusa.

23. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten bardziej od wszystkich przyczynia się do budzenia czci, jaka się należy Zastępcy Jezusa Chrystusa.

24. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten bardziej od wszystkich przyczynia się do budzenia szacunku należnego biskupom.

25. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten przyczynia się bardziej niż wszyscy do budzenia szacunku należnego kapłanom i [innym] osobom oddanym świętej posłudze w Kościele Jezusa Chrystusa.

26. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten więcej od wszystkich przyczynia się do budzenia czci i szacunku z jakim powinno się odnosić do Bezkrwawej Ofiary, do Sakramentów, do głoszenia Słowa Bożego, do Odpustów i wszystkich Skarbów duchowych, jakie Jezus Chrystus złożył w swym Kościele.

27. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten więcej od wszystkich przyczynia się do bezpieczeństwa panujących.

28. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten bardziej od wszystkich przyczynia się do pomyślności ludów.

29. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten więcej od wszystkich przyczynia się do utrzymywania spokoju i pokoju w rodzime.

30. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz[346], ten bezcenną śmiercią zakończy swe doczesne życie.

[346] Skreślono powtórzone niepotrzebnie: „niż wszyscy inni”