Strona 111

Tom IV

uszu; ale Ty, mój Ojcze, udzielasz mi go ze swego miłosierdzia, przez zasługi Jezusa i przez czystość słuchu Najśw. Maryi.

Owoc

Nie narażajcie się na niebezpieczeństwo słuchania plugawych słów czy rozmów, a gdy znajdziecie się trafem przy nich, usuńcie się, gdy to roztropnie uczynić możecie, oraz – dla zniechęcenia mówiącego – okażcie jak potraficie niesmak, czy upomnijcie go w porę.

Rozważanie o czystości języka

1. Zważ, duszo moja, jak czysty ma być język chrześcijanina oddanego Maryi! Rozważ, jak bardzo[337] poprawne i czyste powinny być słowa formułowane przy pomocy języka, który w modlitwie wymawiać ma imiona: Ojca, Syna i Ducha Świętego; imię wiecznego żywota Jezusa Chrystusa; wspaniałe imię Niepokalanej Maryi. Zważ, jak bardzo czysta winna być mowa języka, na który kapłan składa komunikant, jakim jest Najśw. i Najczystsze Ciało Jezusa Chrystusa żywego i chwalebnego, jak jest Ono w niebie po prawicy, Boskiego Ojca, otoczone orszakiem Aniołów, uwielbiane przez Świętych!

2. Rozważ karę, o duszo moja, jaką w piekle ponosić będzie chrześcijanin nie przestrzegający czystości języka! Jego język[338] będzie nieustannie dręczony ogniem. Potępiony będzie cierpiał wciąż na języku tyle katuszy, ile było plugawych słów i bezwstydnych rozmów prowadzonych w śmiertelnym grzechu przez niego samego lub przez tych, których on do tego przywiódł. Będzie wiecznie przeklinał życie pędzone na takich rozmowach i słowach. Przez całą wieczność nie będzie mógł wypraszać zmiłowania Bożego. Cóż to za męka!

3. Rozważ, duszo moja, chwalę, jaką cieszyć się będzie chrześcijanin z powodu czystości języka. Język jego lśnić będzie jaśniej od samego słońca. Przez całą wieczność cieszyć się będzie najsłodszą pociechą płynącą z możności wyśpiewywania przed Niepokalanym Barankiem radosnego hymnu chwały zastrzeżonego tym, którzy są czystego serca. Przez całą wieczność posiadać będzie tyle stopni szczególnej chwały, ile robił wysiłków przy strzeżeniu czystości języka. O, jak wielka to chwała!

[337] „jak bardzo” dodano później.

[338] Przekreślono „ będzie się palił”