Strona 109

Tom IV

Rozważanie o czystości oczu

1. Zważ, duszo moja, jak niezbędna jest czystość oczu u chrześcijanina oddanego Maryi! Jeśli dla wszystkich ludzi jest rzeczą konieczną, by dla zachowania czystości umysłu i serca strzegli się pilnie od nieczystych spojrzeń, to o ileż bardziej będzie strzec tego musiał człowiek oddany Maryi, która skromnością swych najczystszych oczu wzywa nas do podobnej skromności, a swym wstawiennictwem wyjednywa nam łaski do naśladowania?

2. Rozważ, moja duszo, jak dręczone będą w piekle nieczyste oczy ochrzczonego człowieka! Jeśli nawet poganin będzie cierpiał w otchłani jedynie z powodu nieczystego patrzenia – tak wiele udręki, jak wielu dopuścił się dobrowolnie spojrzeń albo świadomie mieć ich pragnął – to weź pod uwagę, że u potępionego chrześcijanina będzie nie mniej tych udręk, lecz wprost przeciwnie, wszystkie będą tym sroższe, im większe były dawane, lecz nie wykorzystywane łaski; wszystkie zaś cierpieć będzie przez całą wieczność. – O, jakże wielka kara za krótkie nawet spojrzenia!

3. Zważ, duszo moja, jak wielka to będzie chwała przyznana w raju przez Boga chrześcijaninowi w nagrodę za skromność i czystość jego oczu!. Będą one jaśniejsze od słońca! Utwierdzą się w upojeniu szczęścia, patrząc na chwałę Najśw. Ciała Jezusa Chrystusa, który chwalebny żyje i króluje na prawicy Ojca. Ujrzą chwałę Najczystszego Ciała Najśw. Maryi, ujrzą chwałę wszystkich Świętych. A to patrzenie, związane z tak wielką pociechą, będzie trwało wieczyście. – O, co to za szczęście!

Akty strzeliste

Boże mój, boleję nad tym, że nie strzegłem czystości mych oczu. Nie jestem godzien daru doskonałej czystości wzroku; ale Ty, o Boże mój, udzielasz mi go ze swego miłosierdzia przez wzgląd na zasługi Jezusa i przez czystość oczu Najśw. Maryi.

Owoc

Nie starajcie się nigdy oglądać niebezpiecznych przedmiotów, a gdy się nasuną, odwracajcie wzrok od nich; by się nie znaleźć w niebezpieczeństwie, pilnujcie skromności wzroku. A jeśli w domu macie nieskromne obrazy czy rzeźby, postarajcie się je zniszczyć, względnie poprawić w tym co nieskromne przy pomocy chrześcijańskiego malarza czy rzeźbiarza. I weźcie pod uwagę, że nie wystarczy odwrócić wzrok od nich czy zakryć je