Strona 108

Tom IV

wszystko, co leży w jego mocy, dla uchronienia swego serca od wszelkich uczuć nieczystych; winien się też starać, by jego wola była całkowicie i stale zwrócona ku Bogu, nieskończonemu Dobru; a czynić to powinien tym bardziej, że do takiej czystości serca i woli wzywa go niewinność Serca i najczystsza wola zawsze Niepokalanej Maryi. Ona wyjednywa swoim wstawiennictwem łaski niezbędne do tego, by to osiągnąć.

2. Zważ, moja duszo, na jakie naraziłabyś się kary, gdybyś czystości serca nie zachowywała: Twoje serce przez całą wieczność będzie dręczone pełnymi bólu doznaniami odpowiadającymi nieczystym uczuciom twojego serca; wola twa straci na zawsze możliwość radowania się Bogiem, Najwyższym Dobrem, które jest wszakże tejże woli przedmiotem. I tak na całą wieczność utraciłbyś dar przeczystego cieszenia się z Istoty Boga w Trzech Boskich Osobach i w przymiotach Boskich – słowem, straciłbyś wszelkie dobro: wszelkie dobro w jednym momencie i to na zawsze. Co to za kara!

3. Zważ, duszo moja, jak wielka będzie twa nagroda, jeśli zachowasz czystość swojej woli i serca swojego. Serce to będzie musiało miłować samorzutnie Boga – a cóż to za słodycz miłości! Wola twa dostępować będzie przez całą wieczność wszelkich w Bogu rozkoszy; będzie się nimi radować w całej swej naraz zwartości, a radować się będzie tym bez żadnej przerwy. Będzie się cieszyć Bożą Istotą, Osobami Boskimi, Boskimi przymiotami; żyć będzie, ciesząc się istotną Czystością, jaką jest Bóg. – O, cóż to za rozkosz!

Akty strzeliste

Żałuję, Boże mój, żem nie strzegł czystości woli i czystości serca. Jestem niegodny daru doskonałej czystości woli i serca; Ty jednak udzielasz mi go z miłosierdzia swego, przez zasługi Jezusa i przez czystość Najśw. Maryi.

Owoc

Odrywajcie jak najdoskonalej od każdego stworzenia wszelkie (złe) uczucia serca; wyrzekajcie się każdej niebezpiecznej przyjaźni; wzbudzajcie często akty miłości Boga; przywiązujcie do Niego wasze serca, a – o ile tylko możecie – do miłosiernego Boku Jezusa Chrystusa prowadźcie wszystkie ludzkie serca modlitwą, życzliwym słowem i budującym przykładem.